Analyse
Beleggen in oliedienstenmaatschappijen? 3 jaar geleden - donderdag 13 november 2014

De bedrijven die diensten verlenen aan de grote oliegroepen krijgen momenteel rake klappen op de beursvloer. Is het een goed moment om er enkele in portefeuille te halen?

Ja. De recente koersdalingen zijn een uitgelezen kans om in deze sector positie in te nemen.
Bij de toeleveraars kopen we vandaag als diversificatie enkel
ION Geophysical.
Polarcus kopen we niet.
In de eigenlijke oliesector gaat onze voorkeur naar
Chevron, Repsol en BP.

 

Oliedienstenmaatschappijen

De forse daling van de prijs voor een vat ruwe olie is een harde noot om te kraken voor de dienstverleners aan de oliesector. De lage prijs, zeker in vergelijking met de voorbije jaren, zal op de winstontwikkeling van de grote oliegroepen wegen, waardoor die minder zullen investeren. Nog vóór de daling van de olieprijs hadden die trouwens al aangegeven hun investeringen, die de voorbije 10 jaar fors zijn gestegen, te willen terugschroeven. Eén ding is zeker, als de olieprijs geruime tijd onder de 80 USD zou blijven noteren, dan zullen tal van projecten daardoor niet meer rendabel blijken, met alle gevolgen vandien. We denken echter niet dat de olieprijs langdurig laag zal blijven. Vroeg of laat zal de huidige productiedaling een prijsstijging teweegbrengen.

 

Korte termijn zal moeilijk blijven

De korte termijn oogt voor de oliedienstengroepen wel moeilijk. We vrezen dat de grote olie- en gasgroepen (vaak gaat het om geïntegreerde spelers) door de druk op hun resultaten hun investeringen in 2015 nog verder zullen terugschroeven, en de serviceleveranciers zullen door die verdere afbouw van o.a. onderzoeks- en exploratie-inspanningen hard worden getroffen. De kleinste, minst gediversifieerde en financieel zwakste bedrijven zullen de grootste slachtoffers zijn.

 

Polarcus geen Spartacus

Polarcus voert seismisch onderzoek uit van de zeebodem vanop enkele schepen. Het reikt de olieindustrie dan gegevens aan over de geologische structuur van die zeebodem, op basis waarvan dan bepaald kan worden of het op sommige plekken al dan niet kan lonen om aan exploratie te doen. Het heeft sinds zijn lancering alle moeite van de wereld om winst te boeken en een positieve cashflow te genereren. En door het gedaalde investeringspeil in de oliesector zien de vooruitzichten er niet bijster goed uit.

 

Deel dit artikel