Analyse
Beleggen in het Zwitserse Syngenta? 3 jaar geleden - maandag 24 november 2014

We volgen tegenwoordig het aandeel van de grootste producent van herbiciden en zaden. Een opportuniteit?

Ja. Hoewel het aandeel sinds zijn hoogtepunt in 2013 meer dan 20 % verloor, blijven turbulentiezones (weersomstandigheden) mogelijk. Maar voor langetermijnbeleggers die een graantje willen meepikken van de verwachte groei voor de wereldwijde landbouw de komende jaren en decennia, is het huidige koersniveau wellicht een goed moment om positie in te nemen. Het dividendrendement, tussen 3 en 4% bruto, is eveneens interessant.
KOPEN.

 

Geen kleine jongen

Syngenta ontstond in 2000 uit de fusie van de agrochemietakken van het Zwitserse Novartis en het Britse AstraZeneca. Vandaag is het bedrijf wereldwijd nummer 1 voor de productie en commercialisering van zogenaamde fytosanitaire producten, en tegelijk een belangrijke speler op de zadenmarkt.

 

De omzet is voor 73% afkomstig van gewasbeschermingsmiddelen (herbiciden, fungiciden, insecticiden) en voor 22% van zaaizaden (vooral maïs en soja). De rest omvat o.a. onderhoudsproducten voor gazons en tuinen. De verkoop is vrij evenwichtig verspreid over drie grote regio's: Europa, Afrika en het Midden-Oosten (30%), de VS (28%) en Latijns-Amerika (28%). De overblijvende 14% is voor Zuidoost-Azië.

 

Moeilijker op korte termijn...

Op korte termijn kunnen de weersomstandigheden een positieve of negatieve impact hebben op het productieniveau in de landbouw, en bijgevolg dus ook op de graanprijzen (tarwe, maïs, soja, enz.) en op de verkoopcijfers van Syngenta. Als de prijzen hoog zijn, zijn landbouwers immers geneigd meer granen en gewasbeschermingsmiddelen te verbruiken. Zijn ze laag, dan is er minder vraag. Zo vernielde de aanslepende droogte in 2012 grote delen van de Amerikaanse graanvelden.

 

De VS is de op één na belangrijkste producent (na China) maar wel de grootste exporteur, waardoor de graanprijzen echt de hoogte inschoten. 2013 was daarentegen een uitstekend oogstjaar en ook voor 2014 verwacht men opnieuw recordniveaus (overvloedige neerslag in het noordelijke halfrond was gunstig voor de rendementen van de belangrijkste teelten). Door de forse daling van de graanprijzen sinds 2013 proberen de landbouwers hun uitgaven te beperken en over de eerste 9 maanden van dit jaar klom de omzet van Syngenta slechts 2% hoger, terwijl dat over de voorbije 10 jaar gemiddeld 8% was.

 

Gunstige vooruitzichten op lange termijn

Op langere termijn mogen we echter verwachten dat de vraag naar producten van Syngenta zal toenemen, met name dankzij 4 trends die de landbouwers ertoe aanzetten de productiviteit van hun areaal te verhogen.
Aan vraagzijde van de markt:
– Volgens de VN zal de wereldbevolking tegen 2050 aangroeien tot 10 miljard mensen, t.o.v. 7 miljard vandaag.
– In de groeilanden zal de stijgende koopkracht van de middenklasse hen toelaten steeds beter aan hun voedingsbehoeften te voldoen.
– De biobrandstoffenindustrie blijft groeien, o.a. in Brazilië en de VS.
Aan aanbodzijde:
– De oppervlakte aan beschikbare landbouwgrond is beperkt en zal zelfs veeleer dalen door fenomenen zoals verstedelijking, overexploitatie (uitputting), woestijnvorming, enz.

 

Laag koerspeil vandaag

Sinds maart 2014 en zijn piekniveau van 410 CHF verloor de koers fors terrein, maar dat is wellicht van tijdelijke aard (zoals bijv. ook blijkt uit de recente heropleving). Lage graanprijzen stimuleren immers de wereldwijde vraag en een grotere vraag vertaalt zich in hogere prijzen. Voeg daar nog eens de tendensen op lange termijn en de innovatiecapaciteit van de groep aan toe (bijv. succes van Elatus, een fungicide tegen sojaroest dat recentelijk werd gelanceerd in Brazilië) en het feit dat ze een allesomvattend aanbod aanreikt, en de omzetgroei op lange termijn lijkt verzekerd.

 

Niettemin moet de groep opboksen tegen zware concurrenten als Monsanto en Pioneer (filiaal DuPont). De markt is echter groot genoeg en biedt alle spelers opportuniteiten. Bijgevolg zou Syngenta zijn ambitieus omzetdoel van 25 miljard USD tegen 2020 moeten kunnen halen (t.o.v. 14,7 in 2013).

 

Koers op het moment van de analyse: 321,90 CHF

 

Deel dit artikel