Analyse
Markten nemen een duik: onze adviezen voor uw portefeuille 3 jaar geleden - donderdag 16 oktober 2014

Nadat ze een aantal jaren mooi konden klimmen, zijn de beurzen vandaag volatiel. Gezien de weinig geruststellende macro-cijfers over de draagkracht van het economisch herstel wereldwijd, zijn beleggers meer dan ooit geneigd hun winst op te strijken.

Sinds begin 2014 verloren de Europese beurzen gemiddeld 5 %. En hoewel het rendement van de Europese belegger die op Amerikaanse aandelen inzette positief blijft, is dit enkel en alleen aan de stijging van de dollar te danken.
De toekomst ziet er weinig rooskleurig uit. Wenst u een
weinig riskante portefeuille samengesteld uit fondsen, kies dan voor onze defensieve portefeuille op 5 jaar. 

U wilt aan uw fondsenportefeuille individuele aandelen toevoegen? We selecteerden voor u 8 minder riskante aandelen.

 

Accenture geniet van recurrente inkomsten (dankzij langetermijncontracten). Zijn klantenbestand is geografisch goed gediversifieerd.
AT&T blijft de nr. 1 op de Amerikaanse markt voor mobiele telefonie. Zijn klanten zijn uitermate trouw.
bpost voert kostenbesparingen door om regelmatig liquiditeiten te genereren.
Chevron blijft financieel solide, heeft weinig schulden en genereert regelmatig liquiditeiten.
Domino Printing waarborgt de regelmatige groei van zijn inkomsten en zijn liquiditeiten en produceert op vraag van de klant. Is actief op groeimarkten.
Gimv investeert in veelbelovende bedrijven en boekt meerwaardes op afstotingen, waardoor het zijn aandeelhouders een gul dividend kan uitkeren.
GTT beschikt over een bijna-monopolie op een groeiende markt.
Sage richt zijn pijlen op KMO's, geniet van de trouw van zijn klanten, beschikt over een uitgebreid aanbod en is voorzichtig op het vlak van internationalisering.

 

Overvloedige liquiditeiten, kostenbesparingen

De beurzen hebben een gunstige periode achter de rug. De liquiditeitsinjecties van de centrale banken en het feit dat de bedrijven dankzij kostenbesparingen hun winstmarges konden aandikken, hadden op de beurzen immers een positieve impact.

Tegenwoordig is het effect van deze stimulansen echter beperkt. Enerzijds is de Amerikaanse Federal Reserve zijn liquiditeitsprogramma mondjesmaat aan het afbouwen en zal het op termijn zijn leidende rentevoet voor de eerste maal optrekken. En hoewel andere centrale banken zoals de Europese Centrale Bank of de Bank van Japan goedkope liquiditeiten in de economie blijven pompen, is de aandacht van de markten volop toegespitst op de volgende stap van de Federal Reserve. Anderzijds beschikken de bedrijven na jarenlange kostenbesparingen en het beknibbelen op investeringen, nog maar over weinig manoeuvreerruimte om hun kostenbeleid verder te zetten.

Kortom, opdat de bedrijven zouden kunnen groeien, moet de economie een tweede adem vinden om de verkopen te boosten. Probleem is dat de vooruitzichten op dit vlak nogal somber ogen.

 

Eurozone: stagnering

De eurozone blijft onderworpen aan allerlei besparingsmaatregelen (voornamelijk aangezet door Duitsland). Bijgevolg blijft het oude continent hangen in een economische impasse waaraan zelfs Duitsland niet ontsnapt. Zo kenden de Duitse industriële productie en export al in de lente een lichte dip en namen ze in augustus zelfs een forse duik. Een nieuwe recessie is dus niet ondenkbaar. Desondanks blijven de politieke leiders van het land aanzetten tot een verregaande sanering van de overheidsfinanciën en weigeren ze kost wat kost om in de infrastructuur en in de toekomst van Duitsland te investeren.
Gelijkaardige besparingsmaatregelen worden in de rest van de eurozone toegepast. En de resultaten zijn verre van overtuigend: zo trappelt Frankrijk, de 2e grootste economie van de eurozone al jaren ter plaatse, kampt Italië (3e) met een recessie en is de groei in Spanje, België en de meeste andere eurolanden te petieterig om de nefaste gevolgen van de economische crisis te compenseren of de arbeidsmarkt nieuw leven in te blazen (de werkloosheid in de eurozone bedraagt gemiddeld 11,5 % en zelfs 23,3% bij de jongeren).
Bovendien is het Europese financiële systeem enorm afgezwakt. Zo is volgens het IMF 70 % van de grote banken financieel gezien niet in staat om voldoende krediet te verstrekken en zo het herstel van de economie te boosten. De ECB doet wat het kan door de banken met goedkoop krediet te overspoelen. Maar gezien de povere gezondheid van de sector en het gebrek aan consumentenvertrouwen laat de impact op de reële economie sterk te wensen over. Ondanks de inspanningen van de Europese Centrale Bank zal de groei van de eurozone in de volgende jaren op een erg laag pitje blijven branden. Globaal gezien vermijden we dan ook de Europese beurzen, hetgeen we u al geruime tijd aanraden. Dit geldt ook voor de Belgische beurs, die sinds begin 2014 lichtjes verlies lijdt en volgens de meeste beoordelingscriteria (koers/winst-, koers/boekwaardeverhouding) zelfs duurder blijkt dan haar Europese collega's. Slechts een aantal aandelen zijn in onze ogen de moeite waard (Axa, GTT, Melexis…). Vaak gaat het om bedrijven die geografisch gezien goed gediversifieerd zijn of op meer dynamische markten aanwezig zijn.

 

Groeilanden: einde van een era

De ontluikende markten waren lang de groeimotoren van de wereldeconomie. Dit is vandaag echter niet meer het geval. Ja, de groei in China en India blijft aanzienlijk. Maar in China verontrusten de kredietboom en de toenemende verzwakking de markten. In India berust dan weer alle hoop op de nieuwe eerste minister. Zal hij in staat zijn het land te hervormen? Een zware taak die zeker niet te onderschatten valt. Bovendien weegt de vertraging van de Chinese vraag naar grondstoffen op de koers van deze laatste en op de groei van tal van andere landen: zo trad Brazilië in een recessie, trappelt Rusland ter plaatse (naast het geopolitieke moeras waarin het land ploetert) en ligt de groei in Mexico en Zuid-Afrika beneden peil.

De vertraging van de Aziatische vraag heeft ook een tast ook de luxesector aan (LVMH, Burberry….).

Maar al zullen de meeste groeilanden niet meer aanknopen met hun riante groeicijfers van weleer, toch blijven tal van deze markten vrij dynamisch en hebben ze nog steeds flink wat potentieel. Ze blijven dan ook in onze portefeuilles aanwezig. Sinds 01/01/2014 boeken ze nog gemiddeld matige tweecijferige rendementen (in euro). U mag dus nog altijd beleggen in China, Mexico, Zuid-Afrika en Indonesië.

 

VS: sterke maar broze groei

De VS lijken het vrij goed te doen: zo bedroeg de economische groei in het 2e kwartaal 4,6 % en viel de werkloosheid terug tot 5,9 %. Maar naast deze puike cijfers die werden geboekt in de context van een erg soepele monetaire politiek en van een begrotingstekort van meer dan 5 % van het bbp, is er ook verontrustend nieuws. Want al is er beterschap op de arbeidsmarkt, toch is het sinds 1978 geleden dat er zo weinig mensen aan de slag waren (toen slechts 62,7 %). Daarnaast ligt het gemiddelde inkomen even hoog als 20 jaar geleden en boerde het bijna 8 % achteruit t.o.v. in 2007. Hiermee lijkt het erg onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse consument zijn koopkracht zal kunnen opdrijven.
Maar hoewel de draagkracht van het herstel in vraag wordt gesteld, blijft de VS de meest dynamische economie van alle industrielanden. En al trokken we ons deels uit deze markt terug (in september), toch blijven Amerikaanse aandelen en obligaties in dollar nog sterk aanwezig in onze portefeuille.

 

Krach?

Volgens ons is een grote beurskrach niet onvermijdelijk. De waardering van de markten is immers verre van overdreven. Daarnaast hebben tal van bedrijven zich geherstructureerd en kunnen ze tegenwoordig bogen op een grote winstgevendheid. Bijgevolg zullen ze in staat zijn hun aandeelhouders te blijven verwennen via dividenden of de terugkoop aan eigen aandelen (met rendementen die beleggingen met een vast inkomen ruimschoots overschrijden).
Niettemin bedraagt de koers/winstverhouding (aanduiding of de beurzen duur zijn of niet) voor de Europese markt 15 en voor de VS 18, terwijl hun historisch gemiddelde respectievelijk 13 en 16 is. Geen overdreven waarderingsniveaus maar toch zou dit voldoende kunnen zijn om de beurzen te doen wankelen mocht er plots slechts nieuws worden aangekondigd. Momenteel tippen we dus nog steeds op volatieler eindejaar, waarbij vooral de kleinere beurskapitalisaties een groter risico lopen.

 

Opportuniteiten

Rekening houdend met de lage rentevoeten, menen we dat de beleggers eventuele beurscorrecties zullen beschouwen als de gelegenheid om goede zaakjes te doen. In deze optiek raden we u volgende kwaliteitsaandelen die door de beurzen te zwaar werden afgestraft: Intel, Axa, General Electric, AT&T, Vodafone, Gimv, Melexis
Blijf daarentegen trendy aandelen en sectoren vermijden, waarvan de koers vaak overdreven hoog ligt. Voorbeelden zijn Facebook en Alibaba.

 

Deel dit artikel