Analyse
Befimmo: investeert en renoveert 3 jaar geleden - woensdag 1 oktober 2014

Sinds begin dit jaar heeft Befimmo er een aardige inhaalbeweging op zitten.

Met een premie van zo'n 7 % en een nettodividendrendement van ±4,5 % is het relatief goedkoop. Toch is het aandeel nu iets te duur om te kopen.
HOUDEN.

 

De winst voor het 1e halfjaar was conform de verwachtingen (2,02 EUR per aandeel). Daarnaast steeg de waarde van de portefeuille lichtjes door een positieve herwaardering van het vastgoed en nieuwe investeringen, o.a. het project Tour Paradis in Luik (oplevering vóór eind 2014; voorbereidingen van 2e fase aan de gang, nl. kantoren en woningen). Na het afspringen van de onderhandelingen met de Vlaamse Gemeenschap zit het project “WTC IV toren” echter in de koelkast in afwachting van een kandidaat-huurder. Een aantal renovaties (Brederode 13, Triomf, Ikaros) zijn (bijna) afgerond en een klein gebouw in Namen werd verkocht (mooie meerwaarde). In november verwerft Befimmo van Axa de erfpacht op 2 Brusselse kantoren (voor 70 % gefinancierd met nieuwe aandelen). Dit zal in 2014 een licht negatief en in de jaren erna een positief effect op de winst per aandeel hebben. Voor heel 2014 tippen we nu op 4 EUR, voor 2015 en 2016 op 4,07 EUR. De vastgoedbevak behoudt voor 2014 zijn dividend op 2,59 EUR (december: ¾ voorschot, mei 2015: ¼ slotdividend). Voor de 2 jaren erna mikken we op een gelijkblijvend dividend. De schuldgraad (46,9 %) is redelijk. De bezettingsgraad bedraagt 95,4 %.

 

Koers op het moment van de analyse: 59,06 EUR

 

Vastgoedbevak die enkel investeert in Belgisch en soms eens in Luxemburgs kantoorvastgoed.

 

Deel dit artikel