Analyse
Banken leggen stresstest af 3 jaar geleden - vrijdag 31 oktober 2014

De Europese banken ondergingen recentelijk een gezondheidscontrole, die bekend staat als de "stresstest" . De testen toonden aan dat de sector aan de beterhand is. Er staan echter nog grote uitdagingen te wachten!

We blijven voorzichtig en raden u aan bankaandelen uit de eurozone te vermijden. Enkel Barclays, dat in volle herstructurering zit (en buiten de eurozone...), vinden we koopwaardig. Verkoop Deutsche Bank, waarvan de zakenbank het niet zo goed doet en dat op juridisch vlak een zwaard boven het hoofd hangt. Verkoop ook Dexia. Houd alle andere aandelen.

 

Testen

Twee jaar geleden kwam de Europese Unie met het idee op de proppen een Bankenunie op te richten om de gevolgen van de financiële crisis onder handen te nemen. Ze organiseerde testen om de gezondheid van 130 banken in kaart te brengen. Deze zouden door de centrale bank worden uitgevoerd. Het doel ervan was te evalueren in welke mate de banken bestand zijn tegen financiële schokken. Hiervoor wordt de waardering van de activa op de balans van de banken onder de loep genomen (geen lijken in de kasten?) en wordt het niveau van het eigen vermogen gemeten (degelijke veiligheidsbuffer?).

 

Doelstelling is over een gezond bankensysteem te beschikken, dat in staat is het krediet aan te zwengelen en dus de economische groei. Banken die niet voor de test slagen, zullen maatregelen moeten nemen om aan de normen te voldoen (afstotingen van activa, kapitaalverhogingen...).

 

De testen werden uitgevoerd op basis van de balansen van de banken van eind 2013. Op zich waren deze niet overmatig streng gezien een element als de weerstand t.o.v. deflatie bvb. niet werd gemeten.

 

Resultaten

Op de 130 geteste banken kregen er 25 een aanmaning omdat hun eigen vermogen te laag lag. Mochten strengere regels gehandhaafd zijn, zouden echter 36 banken zijn gezakt. Op de 25 banken hebben er al 17 maatregelen genomen (in België, AXA Bank Europe). De 8 andere kleinere banken zullen kapitaal moeten inzamelen. Deze bevinden zich in Italië, Cyprus, Slovenië…. Het Portugese BCP, waarvan wij het aandeel opvolgen, slaagde niet. Net als Dexia.

 

De testen toonden aan dat het totaal bedrag aan dubieuze leningen 18 % hoger ligt dan wat de banken beweerden (tot 879 miljard euro). Daarnaast zou het geheel aan overgewaardeerde activa op de balansen kunnen leiden tot een totaal verlies van 47,5 miljard.

 

Toekomst

Gezien de stijging van de dubieuze leningen en de overwaardering van de activa zullen de banken nog meer provisies moeten aanleggen of hun eigen vermogen opdrijven. Dit zal op hun winstgevendheid wegen en soms ook op hun vermogen om hun dividend op te trekken.

 

De Europese banksector kan zijn inkomsten maar moeilijk doen groeien. De kwartaalresultaten van BNP Paribas, Deutsche Bank en Nordea bevestigen dit. Om dit jaar tot een goed einde te brengen, zullen de banken verder kosten besparen. Niettemin boeken ze vrij goede cijfers in activiteiten gelinkt aan de financiële markten. Ook banken die opnieuw op vermogensbeheer zijn gaan focussen, presteren goed. Dit is het geval van UBS.

 

Voor de economie en de beurs?

De stresstesten zullen zeker niet alle zorgen van Europa doen verdwijnen. De banktoezichthouders zijn niet in staat om op hun eentje een einde te maken aan de lage vraag van de gezinnen, de te zwakke bedrijfsinvesteringen, de overheidsschuld en het risico op deflatie. Ook benadrukte het IMF onlangs nog dat de Europese banken niet voldoende solide zijn om de kredietverlening opnieuw aan te zwengelen.

 

De stresstesten zijn een belangrijke etappe in het herstelplan van de sector en van het beleggersvertrouwen maar er worden te weinig inspanningen gedaan. De gezondheid en de winstgevendheid van de banken laten te wensen over, wat op de aandeelhoudersvergoeding (stijging koersen en dividenden) een negatieve impact zal hebben. De bankkoersen bedragen nu gemiddeld ±0,9 maal het eigen vermogen, t.o.v. 1,1 maal in de laatste 10 jaar. De Europese banksector is te duur is om erin te beleggen.

 

Belgische banken

BNP Paribas (Fortis) slaagde voor de test in Frankrijk, ING deed dit na in Nederland. 6 andere Belgische banken werden onder de loep genomen: AXA Bank Europe, Argenta, Bank of New York Mellon, Belfius en KBC.
AXA kon pas na een kapitaalinjectie van de Franse moeder aan de eisen voldoen.
Het kapitaaltekort van Dexia bedroeg 340 miljoen euro maar omdat het staatswaarborgen geniet en zijn uitdoofscenario goedgekeurd is door Europa, moet het zijn kapitaal niet versterken.
KBC heeft de kleinste kapitaalbuffer maar houdt in een crisissituatie vrij goed stand. De hypotheekportefeuille in Ierland en de kredietverlening in het buitenland zijn zwakke punten.
Belfius lijdt "onder stress" onder de Dexia-erfenis (grote portefeuille overheidsobligaties, kredietgaranties) maar blijft voldoende solide.
Argenta is een van de best gekapitaliseerde Europese banken en is bestand tegen stress, ondanks zijn grote activiteit op de hypotheekmarkt in België en Nederland.

Deel dit artikel