Analyse
Ageas / Fortis: belangrijke uitspraak van de rechtbank 4 jaar geleden - woensdag 30 juli 2014

Het Amsterdamse gerechtshof heeft FortisEffect gelijk gegeven en geoordeeld dat Fortis (vandaag Ageas) beleggers op het verkeerde been heeft gezet en onvoldoende heeft geïnformeerd tussen 29/09 en 01/10 2008.

De koers heeft sinds de aankondiging 15 % verloren. De uitspraak zet de risico’s verbonden aan het verleden van Fortis in de verf. Een gevaar dat ons er altijd heeft van weerhouden om het aandeel Ageas aan te raden ondanks het mooie parcours van de groep. Dit gegeven zal nog verschillende jaren als een molensteen rond de nek van Ageas hangen.
We veranderen niets aan ons advies.
HOUDEN.

 

De uitspraak is enkel een extra stap in de verschillende procedures die lopen rond de informatie die Fortis in 2007 en 2008 heeft verstrekt en de uitkomst ervan blijft onzeker. Ageas gaat immers in cassatie. En als er sprake zou zijn van schadevergoedingen aan de aandeelhouders dan zal dit niet gebeuren zonder een nieuwe (en lange) procedure. Ageas moet nu echter eindelijk aanzienlijke provisies aanleggen (130 miljoen EUR; geen impact op de solvabiliteit).

 

De Nederlandse vereniging FortisEffect, die de zaak heeft aangespannen in naam van ongeveer 5 000 aandeelhouders eist 200 miljoen, ofwel iets meer dan 0,90 EUR per aandeel Ageas. De markt van haar kant gaat voor de diverse procedures uit van een mogelijke financiële kater van 500 miljoen (dit is volgens ons een onderschatting). Als FortisEffect erin slaagt om meer slachtoffers samen te brengen dan zou ze enkele miljarden kunnen eisen (en 1 miljard =4,40 EUR per aandeel Ageas !). Maar het is weinig waarschijnlijk dat Ageas een dergelijk bedrag zal moeten ophoesten. Want naast het feit dat Ageas in cassatie gaat, moet er ook nog worden vastgesteld hoe de schade voor de aandeelhouder moet worden verdeeld tussen enerzijds een gebrek aan communicatie van Fortis en anderzijds de ineenstorting van de banksector na de val van Lehman Brothers ! De kans is groot dat de totaliteit van de koersdaling (tussen 29/09/2008 en de herneming van de notering) niet volledig zal kunnen worden toegewezen aan een gebrekkige communicatie van Fortis !

 

Op dit moment lijkt ons de koerscorrectie (±1 miljard aan beurskapitalisatie) wat overdreven. Maar de uitspraak, die munitie geeft aan andere procedures, noopt ons tot voorzichtigheid.

 

Koers op het moment van de analyse : 25,30 EUR

 

 

Deel dit artikel