Analyse
Zonne-energie opnieuw interessant? 4 jaar geleden - vrijdag 6 juni 2014

Na enkele zeer moeilijke jaren wist de sector van zonne-energie zich te herpakken maar recent werd het herstel opnieuw gefnuikt. Loont het de moeite om een positie in te nemen in de sector?

Slachtoffer van zijn succes

Enkele jaren geleden hebben bedrijven actief op het vlak van zonne-energie hun capaciteit opgedreven tot boven de vraag. Ze werden aangezet door het enorme marktpotentieel en de aanzienlijke overheidssubsidies wereldwijd. Vandaag zit de sector opgescheept met een enorme overcapaciteit. Daarenboven heeft de financieel-economische crisis ervoor gezorgd dat de overheidshulp flink werd teruggeschroefd. Het resultaat laat zich raden: ingestorte prijzen waardoor de winstgevendheid van deze bedrijven kelderde en zelfs enkele over de kop gingen.

 

Val en herstel

In 2012/2013 bereikten de aandelen uit de sector de bodem. Daarna wisten ze zich te herpakken en wel om twee redenen. Vooreerst nam de vraag opnieuw toe in verschillende landen zoals China en Japan. Deze laatste sloot zijn nucleaire sites waardoor de elektriciteitsbehoeftes op andere manieren dienden te worden ingevuld.
Daarna, vanaf het tweede semester van 2013 slaagden de beste leerlingen binnen de sector er opnieuw in winst te boeken. Dit zijn spelers die een zeer lage kostenstructuur hebben (voornamelijk Chinezen) en/of zelf zonne-energieparken hebben (elektriciteit produceren voor eigen rekening, een veel lucratievere activiteit dan de verkoop van zonnepanelen). JinkoSolar is een mooi voorbeeld hiervan.

 

Maar sinds begin maart 2014 heeft de sector het weer moeilijk. Een wanbetaling van een Chinees bedrijf uit de sector (Chaori Solar Energy) deed vrees voor een kettingreactie ontstaan aangezien veel zonne-energie bedrijven zware schulden meetorsen.
Daarenboven lag de vraag in het eerste kwartaal (vooral in China) onder de verwachten. Sommige grote spelers (de Chinese groepen Yingli Green en Trina Solar) haalden hun verkoopdoelstellingen niet.

 

Blijf in de schaduw

Sinds maart doen de aandelen uit de sector het slecht. Dit zet in de verf hoe broos, volatiel en risicovol de sector wel is. Hoewel zonne-energie op lange termijn een mooi ontwikkelingspotentieel heeft, kunnen we er niet omheen dat de situatie van verschillende spelers uit de sector vandaag precair is. We raden enkel Jinko Solar aan. Deze waarden horen evenwel niet thuis in een portefeuille die beheerd wordt als die van een goede huisvader en zijn gereserveerd voor speculanten.

Deel dit artikel