Analyse
DuPont: ontgoochelend kwartaal 4 jaar geleden - maandag 30 juni 2014

We verlagen onze ramingen.

Het aandeel is correct gewaardeerd.
HOUDEN.

 

Dupont verlaagt zijn vooruitzichten voor het tweede kwartaal, na een ontgoochelend eerste kwartaal. Dit is het gevolg van minder goede bedrijfsresultaten dan verwacht in de landbouwchemie en de speciaalchemie. De afsplitsing van deze laatste divisie, die erg volatiel is, is voorzien voor midden 2015. 

 

Koers op het moment van de analyse: 65,44 USD

 De Amerikaanse chemiegroep DuPont is actief op het vlak van landbouwchemie, elektronica, biochemie, gezondheid/voeding, speciale materialen en bescherming van goederen en mensen. Ze stelt een verkoop van de divisie speciaalchemie in het vooruitzicht waaronder zich ook de activiteit titaniumoxide, die altijd onvoorspelbare resultaten laat optekenen, bevindt.

 

Deel dit artikel