Analyse
Warehouses De Pauw (WDP): premie overdreven 4 jaar geleden - woensdag 2 april 2014

De premie is 66,9 %, het nettorendement 4,5 %. De waarde van de panden in portefeuille trappelt ter plaatse.

VERKOPEN.

 

Voor één keer slaagde de bevak er niet in om zijn prognoses te overtreffen. De jaarwinst klokte af op 3,85 EUR per aandeel (+4,9 %). Het keuzedividend, betaalbaar in mei, bedraagt 2,4375 EUR netto (+4,6 %). Voor 2014 mikt WDP op een winst van 4 EUR en is het van plan een aantal investeringen te doen die pas in 2015 en 2016 vruchten zullen afwerpen. Zo zal het o.a. samen met Montea (zie p. 14) een site te Grimbergen herontwikkelen. Wij handhaven onze winstraming op 4,14 EUR.

 

De vooruitzichten van de bevak blijven gunstig. Voor 2015 en 2016 tippen we op een winst van resp. 4,33 EUR en 4,5 EUR. Wat het dividend in mei 2015 betreft, mikt WDP, net zoals wij, op 2,55 EUR netto (+4,6 %). Voor 2016 en 2017 tippen we op 2,66 en 2,78 EUR. De schuldgraad is 55,5 % en de bezettingsgraad 97,4 %.

 

Koers op het moment van de analyse: 54,72 EUR

 

Deel dit artikel