Analyse
Volatiliteit op de markten: geen paniek! 4 jaar geleden - dinsdag 15 april 2014

Over de laatste maanden zijn de belangrijkste beursindexen lichtjes gezakt en is op de markten een zeker angstgevoel ontstaan. Maar hoe is deze vrees concreet te verklaren?

Beleggers nemen de laatste maanden sneller hun toevlucht tot defensieve activa. Ook bleven, met de handhaving van de soepele monetaire politiek in het vooruitzicht, de rentevoeten op lange termijn in de VS, Duitsland en België op een laag pitje branden.

Profiteer bijgevolg van de achteruitboerende indexen om uw beleggingen onder de loep te nemen. Raadpleeg hiervoor onze strategie en maak gebruik van de modules op onze website. 

 

De reden waarom de beursindexen de laatste tijd achteruit boerden, is tweeledig.

 

– Vooreerst is het resultatenseizoen voor het 1e kwartaal net van start gegaan. Maar naast deze kwartaalcijfers, waarvan wordt verwacht dat ze nogal matig zullen zijn, bekommeren beleggers zich vooral om de resultaten die voor heel 2014 uit de bus zullen komen. De spanning omtrent deze onzekere uitkomst wordt bovendien op de spits gedreven door het feit dat de markten tot nu toe vrij optimistisch zijn gebleven. Er zouden dus belangrijke koersdalingen kunnen volgen met een besmetting van de volledige index tot gevolg.

 

– Een tweede verklaring is dat hoewel gevestigde, defensievere waarden uit de technologiesector het nog steeds goed doen (IBM: +4,4 % sinds 1 maart, Intel: +8,7 %...), de twijfels rond de hoge waarderingen in de sector op de rest van de Nasdaq zijn gaan wegen, en dit vooral op technologieaandelen die nu vrij hip zijn zoals Facebook, Netflix, Tesla....

 

Paniek is gezien de huidige angstige sfeer op de markten echter geen oplossing. Weet u nog hoe onze kernportefeuille in 2008 een echte duik nam? Welnu, deze forse dip werd in de jaren die erop volgden ruimschoots goedgemaakt. En deze goede prestaties danken we aan de handhaving van onze strategie. In een langetermijnoptiek oogstte onze basisportefeuille immers een jaarrendement van 7,1 % op 10 jaar, ten opzichte van 4,8 % voor de referentie-index.

 

Deel dit artikel