Analyse
Bank of America: dividendstijging 4 jaar geleden - maandag 14 april 2014

De bank krijgt eindelijk de toestemming om haar dividend op te trekken.

Het bedrag ligt echter te laag en het aandeel is nog steeds niet koopwaardig. 
HOUDEN.

 

Bank of America is geslaagd voor de stresstests van de Amerikaanse centrale bank (meet in welke mate een instelling in staat is een crisis te doorstaan). Bijgevolg mag de bank meer cash aan haar aandeelhouders uitkeren. Vanaf het tweede kwartaal 2014 zal ze een kwartaaldividend van 0,05 USD bruto uitbetalen (t.o.v. 0,01 sinds de financiële crisis). Ook beschikt ze over de middelen om het dividend in 2015 nog te verhogen. Maar gezien de strengere regelgeving (bepaalde winstgevende activiteiten fors ingeperkt, schuldafbouw...), zou het uitgekeerde bedrag wel eens lager kunnen liggen dan we hadden verwacht (0,40 USD i.p.v. 1 USD). Overigens stemde de groep er mee in om ±0,07 USD per aandeel te betalen opdat ze niet meer gerechtelijk zou worden vervolgd voor haar wanpraktijken met bankkaarten. Zo kan ze meer focussen op de goed gang van zaken, wat noodzakelijk is gezien ze slechts een zwakke stijging verwacht op het vlak van woningkredieten (de markt lijdt onder de stijgende rente en concurrentie). Bank of America blijft dus kampen met het feit dat zijn inkomsten te traag aangroeien. We tippen op een winst per aandeel van 1,10 USD in 2014 en van 1,30 USD in 2015 (grotere impact van kostenbesparingen).

 

Koers op het moment van de analyse: 15,77 USD

 

Bank of America is een internationale bankreus met sterk gediversifieerde activiteiten: depositobank (12 % v.d. netto inkomsten), vastgoedkredieten (10,4 %), vermogensbeheer (13,8%), kredietkaarten (22,1 %), zakenbank (25,5 %), overige activiteiten (16,2 %). Momenteel werkt de bank aan een programma om haar risicoprofiel terug te schroeven.

Deel dit artikel