Analyse
Wat met de coupons van Ascencio? 4 jaar geleden - maandag 31 maart 2014

Coupon nr. 10 werd op 10 maart afgeknipt om pas uitgekeerd te worden op 9 februari 2015. Waarom zit daar zoveel tijd tussen?

Dit heeft alles te maken met de kapitaalverhoging van de bevak Ascencio.

 

Kapitaalverhoging

Door de kapitaalverhoging zijn nieuwe aandelen gecreëerd die betaald en geleverd werden op 31 maart. Concreet betekent dit dat de kapitaalverhoging in het midden van het boekjaar valt. Dat loopt immers van 1 oktober t.e.m. 30 september. Het dividend over het boekjaar wordt telkens betaald in februari van het volgende jaar. Om alle aandelen gelijk te behandelen, zullen de bestaande aandelen recht geven op een dividend over het volledige boekjaar (12 maanden), terwijl de nieuwe recht geven op een dividend voor de laatste 6 maanden van het boekjaar.

 

Twee noteringen ?

Om dit dividendonderscheid te maken, had de vastgoedbevak ook tot aan de couponbetaling twee beursnoteringen kunnen hanteren: een voor de bestaande aandelen die recht geven op 100% van het dividend, en een voor de nieuwe aandelen die slechts recht hebben op een dividend voor het tweede halfjaar. Dat is echter vrij omslachtig en het komt de liquiditeit van het aandeel niet ten goede. Er zouden immers veel meer oude aandelen zijn, die vrij gemakkelijk op de beurs te verhandelen zijn, en slechts een beperkt aantal nieuwe, veel moeilijker te verhandelen.

 

In de praktijk

Daarom werd beslist om het voorziene dividend voor de eerste helft van het lopende boekjaar al op het moment van de kapitaalverhoging af te knippen. Het gaat om coupon nr. 10 van de bestaande aandelen, die op 9 februari 2015 recht zal geven op het dividend voor de eerste jaarhelft. Sinds 10 maart na beurssluiting noteert Ascensio dus zonder coupon nr. 10. De nieuwe aandelen die voortkomen uit de kapitaalverhoging zullen aandelen zijn met coupon nr. 11 aangehecht. Die coupon zal, zowel voor eigenaars van nieuwe als oude aandelen, recht geven op de rest van het dividend (tweede jaarhelft).

 

Bedragen

Ascencio is van plan om voor het volledige boekjaar 2013/14 een dividend van 3 EUR bruto uit te keren (2,25 EUR netto). Het dividend voor de tweede helft van het boekjaar zal dus de helft van dat bedrag zijn, met name 1,125 EUR netto. Coupon nr. 10 geeft de houders van bestaande aandelen dus recht op 1,125 EUR netto. Coupon nr. 11 is, zowel voor de bezitters van oude als van nieuwe aandelen, eveneens goed voor 1,125 EUR netto (allemaal uit te betalen in februari 2015).

 

En coupon nr. 9?

Die coupon deed dienst in het kader van de kapitaalverhoging. Als u hem toen niet hebt gebruikt, en ook niet hebt verkocht op de beurs, dan krijgt u op 31 maart 1,28 EUR per coupon nr. 9. Dit bedrag is afkomstig van de verkoop in de vorm van scrips.

 

Splitsing van dividend: fair voor iedereen

De opsplitsing van het dividend in een deel vóór en na de kapitaalverhoging, in verhouding tot de verstreken tijd, is een courante praktijk bij ondernemingen (niet alleen vastgoedbevaks) die in de loop van het jaar een kapitaalverhoging willen doorvoeren. Het is ook de meest faire manier ten opzichte van alle aandeelhouders.


Koers op het moment van de analyse: 51,50 EUR

Deel dit artikel