Analyse
Intervest Offices & Warehouses: koersstijging 4 jaar geleden - dinsdag 25 maart 2014

De huidige koers ligt 9,3 % boven de intrinsieke waarde.

Zelfs na een flinke daling blijft het rendement met zo’n 5,3 % netto vrij hoog. Sombere vooruitzichten.
VERKOPEN rond 22 EUR.

 

De winst in 2013 bedroeg 1,67 EUR per aandeel, na aftrek van een schadevergoeding van 0,04 EUR zeer dicht bij wat we hadden begroot. Het dividend, betaalbaar op 2/6 (ex-coupon 6/5) bedraagt 1,1475 EUR netto (2013: 1,32 EUR). De evolutie van de waarde was tegengesteld: die van de kantoren (58 % van het totaal) daalde ±4 % terwijl die van het logistieke deel (42 %) 9 % toenam. De waardedaling van de kantoren is voor ±80 % te wijten aan de gebouwen in Diegem die Deloitte in 2016 en 2017 zal verlaten.

 

De bevak blijft kwetsbaar wat de looptijd van de huurcontracten betreft: 13 % lopen af in 2014 en 70 % de komende vier jaar. De bevak heeft echter midden maart de verlenging van drie huurcontracten, goed voor 14 % van de huurinkomsten, aangekondigd. 8 % daarvan verviel in 2014. Hoeveel de huurprijzen daalden, werd niet aangegeven. De bezettingsgraad blijft onveranderd op 86 %: logistiek is goed voor 91 % en kantoren 82 %. De schuldgraad is 48,7 %. De bevak wil het deel logistiek, vooral via arbitrages, verhogen tot 50 %. We verwachten voor de komende 3 jaar een lichte winstdaling tot resp. 1,62 EUR, 1,64 EUR en 1,58 EUR. De daling in 2016 (en daarna) zal afhangen van de verhuring van de ruimte van Deloitte (±5 % van de huurinkomsten).

 

Koers op het moment van de analyse: 21,70 EUR

 

Deel dit artikel