Analyse
Befimmo: geen herstel in zicht 4 jaar geleden - dinsdag 25 maart 2014

Het rendement komt op 5,0 % netto uit en de décote bedraagt 5,1 %.

We behouden voorlopig onze dividendramingen.
HOUDEN in afwachting van betere tijden.

 

De jaarresultaten hielden geen verrassingen in maar de vooruitzichten blijven somber. De winst per aandeel bedraagt 4,22 EUR, inclusief een schadevergoeding van 0,19 EUR per aandeel van General Electric bij vertrek uit het Schuman-gebouw 3. De schuldgraad is 46,6 %. Op jaarbasis viel de portefeuille (op onveranderde basis) 0,5 % terug. De totale waarde nam wel 11 % toe, vooral door overnames en investeringen. De bezettingsgraad is 95,2 %.

 

Befimmo rekent erop dat de Tour Paradis in Luik opgeleverd wordt voor eind 2014. Vandaag loopt er nog één beroep voor de Raad van State voor de annulering van de vergunning. De kost van het gebouw, reeds vast verhuurd voor 25 jaar aan de Federale Overheidsdienst Financiën bedraagt 95 miljoen euro en de verwachte huurinkomsten bedragen 6 miljoen. De huur voor het bestaande gebouw (dat zal afgebroken worden) bedraagt ±4,4 miljoen. Befimmo werkt tevens aan een bouwproject voor kantoren en woningen op aanpalende terreinen.

 

Door het waarschijnlijke vertrek van de Vlaamse Gemeenschap uit de Brusselse Noord Building (±6 % van de huren) begin 2017, bestudeert Befimmo reeds de renovatie of heropbouw en uitbreinding van het bestaande gebouw (contacten met o.a. de stad Brussel voor intrek na renovatie). Zijn project WTC IV wacht nog steeds op huurders vooraleer het wordt gestart. De renovatie van Brederode 13 en Triomphe I zijn bijna afgerond.

 

Het dividendsaldo (0,60 EUR netto) zal op 7 mei betaald worden (ex-coupon 2 mei). Voor het boekjaar 2014 voorziet de bevak een dividend van 2,5875 EUR netto. Voor de volgende drie boekjaren blijven de vooruitzichten somber. Wij hopen op 4,08 EUR voor 2014 en 4,04 EUR voor 2015 en 2016.

 

Koers op het moment van de analyse: 51,37 EUR

 

Deel dit artikel