Analyse
Resultaten voor 2013 worden één na één bekendgemaakt 4 jaar geleden - dinsdag 11 februari 2014

Goed nieuws voor de belegger?

Neen. Helaas worden beleggers vaak op een koude douche getrakteerd. Talrijke bedrijven aan beide kanten van de grote plas lanceerden namelijk al een winstwaarschuwing. En het slechte nieuws blijft maar aanhouden. Intel, Diageo, Alstom, Pearson, General Motors, SAP, Unilever, Novartis, Roche, Exxon Mobil, Colruyt…: allen scoorden onder de verwachtingen van de markt. Ofwel biechtten ze teleurstellende resultaten op, ofwel kondigden ze erg voorzichtige vooruitzichten aan.

 

Sla echter niet in paniek.
We zijn er om u goed onderbouwd advies te geven.

 

Niet alle bedrijven hebben echter slechts nieuws te melden. Op meer dan de helft die deel uitmaakt van de S&P 500 en al met jaarcijfers uitpakte, boekte immers zo'n 70 % beter dan verwachte resultaten. Toch is dit op zich niet verrassend: in de loop van het jaar hadden vele bedrijven immers al hun vooruitzichten verlaagd. Zo werd voor 2013 uiteindelijk gemikt op een stijging van de winst per aandeel van slechts 6 % terwijl de markten begin februari van dat jaar nog hoopten op een jaarklim van 10 %. Algemeen gezien zette zich in 2013 dus een vertraging van de winstgroei in, althans op het Amerikaanse continent.

 

Momenteel hopen de markten voor 2014 op een winstgroei van 10,8 %. Een cijfer dat waarschijnlijk ook neerwaarts zal moeten worden bijgesteld. Gezien de marges al op hun hoogste niveau liggen, is een verdere stijging immers moeilijk denkbaar.
– Bedrijven voerden immers al talrijke kostenbesparingen door en saneerden ze volop hun financiële structuur.
– Ook worstelen ze in het kader van de deflatie met een erg beperkte marge om hun prijzen nog verder op te trekken of om hun kostenstijgingen in hun prijzen door te rekenen.
– Ten slotte zal ook de vertraging in de groeilanden op de ontwikkeling van de marges wegen.

 

Het resultatenseizoen is verre van afgelopen. Het risico op nieuwe ontgoochelingen en een alweer oplaaiende volatiliteit is dus goed en wel reëel. U kunt echter op uw 2 oren slapen. Telkens een bedrijf zijn resultaten bekendmaakt, zullen wij zijn strategie op (middel)lange termijn aandachtig onder de loep nemen. U kunt dus vertrouwen op onze goed onderbouwde adviezen. Ontdek nu alvast de jaarresultaten van Daimler, BP en AstraZeneca.

 

Deel dit artikel