Analyse
Fusies in de kabel- en telecomsector? 4 jaar geleden - woensdag 19 februari 2014

Hoe moet u zich als belegger positioneren ten opzichte van deze consolidatiegolf?

Het is niet omdat er een consolidatiegolf aan de gang is, dat u noodzakelijkerwijze in deze sector moet beleggen. Globaal gezien belegt u beter in kwaliteitsvolle, te zwaar afgestrafte aandelen uit de sector.
Gebruik onze
selector. 

 

Vorige week was het grootschalige fusieproject tussen de nr. 1 en de nr. 2 van de Amerikaanse kabelsector, Comcast en Time Warner Cable, overal ter wereld voorpaginanieuws. Een fusie tussen marktleiders komt immers nogal weinig voor, al is er op dit moment een gelijkaardig project aan de gang in Nederland, tussen Ziggo en UPC. Die operatie kwam er op initiatief van het Amerikaanse Liberty Global, de hoofdaandeelhouder van beide groepen (alsook van Telenet). Als de Europese concurrentieautoriteiten groen licht geven voor deze fusie zou dit de consolidatiegolf in de Europese telecomsector wel eens een serieuze duw in de rug kunnen geven.

 

Europa en de VS houden er wat betreft fusies en overnames immers erg verschillende meningen op na. Zo hebben de Noord-Amerikaanse concurrentieautoriteiten het ontstaan van nieuwe grote nationale bedrijven en multinationals altijd toegejuicht. Dankzij dit gunstige zakenklimaat krijgen bedrijven de kans om te groeien, wat samen met andere factoren, de Amerikaanse beursindexen flink hoger doet klimmen. Zo nam de S&P500 over de laatste 5 jaar gemiddeld met 18,4 % toe (in euro, dividenden inbegrepen) terwijl dit voor de EuroStoxx50 11,7 % was.

 

Naast het feit dat in Europa fusies en overnames al door natuurlijke criteria (cultuur, taal...) worden tegengewerkt, zijn de concurrentieautoriteiten ook veel strenger. Zo moeten in de telecomsector minimum 4 operatoren per land actief zijn, terwijl in de VS 75 % van deze sector onder AT&T en Verizon verdeeld is.

 

Sinds enkele maanden zijn de Europese concurrentieautoriteiten echter iets toegeeflijker geworden, o.a. wat betreft de consolidatiegolf in de telecomsector. Mocht Europa groen licht geven voor de fusie tussen Ziggo en UPC en/of de overname van E-Plus, het filiaal van KPN, door Telefónica, dan zou dit de toenadering tussen de operatoren ongetwijfeld versnellen, alsook hun resultaten boosten.

 

Bovendien zou dit ook in andere gefragmenteerde sectoren (vb. fondsenbeheer) een consolidatiegolf op gang kunnen brengen. Dit alles is natuurlijk erg hypothetisch. Ook is het helemaal niet zeker of de transacties in deze andere sectoren positief zullen uitvallen voor de kleine belegger.

 

Deel dit artikel