Analyse
EVS: het dividend + de groei 4 jaar geleden - donderdag 20 februari 2014

De koers leed in november onder de matige verwachtingen aangekondigd door de groep. Bijgevolg raadden we u toen aan het aandeel te kopen.

We menen dat, al zal EVS in 2014 zijn recordresultaten van 2008 niet kunnen evenaren, het wel zijn dividend zal kunnen handhaven. Ook zien de volgende jaren er gunstig uit. We raden u dus nog altijd aan om te
KOPEN.

 

2013: overgangsjaar
Over de eerste 9 maanden van 2013, een jaar zonder grote sportevenementen, zakten de verkopen met 20 %. Maar zoals vermoed, heeft het 4e kwartaal al geprofiteerd van de toen naderende Winterspelen in Sotchi. Zo deden producers een beroep op EVS om opnameapparaten met harde schijf en andere producten in te slaan. De kwartaalomzet steeg hierdoor met 50,7 %. Over heel 2013 verloren de verkopen 6,4 %. Maar zonder rekening te houden met de inkomsten uit de verhuur voor grote evenementen, die in de even jaargetallen de resultaten boosten, stabiliseerde de omzet zich nu op het recordniveau van 2012. Terwijl de kosten met 11 % klommen (o.a. doordat het aantal bedienden met 7,3 % toenam), daalden de marges. En de winst viel met 18,7 % terug, tot 2,52 EUR per aandeel (iets minder dan we verwachtten).

 

2014: voorzichtigheid geboden
De groep blijft even voorzichtig als in november. Nochtans klommen de bestellingen met 28,9 % op één jaar tijd (+4 % zonder verhuur Winterspelen en Wereldbeker). In 2014 zou de marktsituatie echter ongeveer dezelfde moeten zijn als in 2013. Ook zouden de kosten met 10 à 15 % moeten stijgen gezien EVS in nieuwe technologieën investeert (cloud) om zo innoverende producten te leveren, zijn groei te bestendigen en nog meer marktaandeel te veroveren. Bijgevolg verlagen we onze winstramingen tot 2,97 EUR per aandeel. En waarschijnlijk wordt het nog wachten tot 2016 (rijk aan sportevenementen) vooraleer het record van 2008 (3,36 EUR). wordt gebroken.

 

Groeimotoren intact
In afwachting is EVS, dat schuldenvrij is, in staat zijn dividendpeil van de voorbije jaren te handhaven (1,98 EUR netto; nettorendement: 4,3 % tegen de huidige koers). Voor de rest blijft het voordeel putten uit typische kenmerken die de structurele groei van de sector waarborgen: de producerswereld telt nog voor 40 % aan bandopnemers, de beeldkwaliteit blijft toenemen (na HD de 4K), er zijn steeds meer uitzendingkanalen, producers moeten de dure stijgende sportrechten rentabiliseren...

 

Koers op het moment van de analyse: 45,65 EUR

.

Het Belgische bedrijf EVS is gespecialiseerd in digitale oplossingen (recorders voor vertraagde beelden, montageplatforms, software…) voor televisieproducenten en bioscopen.Deel dit artikel