Analyse
Quest for Growth: opnieuw dividend? 4 jaar geleden - woensdag 15 januari 2014

De technologieprivak Quest for Growth betaalt al sinds 2008 geen dividend meer uit. Maar daar zou nu verandering in gaan komen. Waarom heeft dit zo lang geduurd?

Zal de privak Quest for Growth (QfG), een investeringsmaatschappij met focus op biotech en technobedrijven, opnieuw een dividend uitkeren aan zijn aandeelhouders?
Hoe dan ook, we raden u aan NIET TE KOPEN. De discount is het voorbije jaar al fors teruggevallen tot 25 % (historisch gezien schommelde die lange tijd tussen de 35 à 40 %) en de kans op een verdere vermindering is klein. Voorts zullen met de dividenduitbetaling alle beschikbare middelen uit de privak vloeien. Hierdoor heeft ze nog nauwelijks geld om nieuwe beleggingen te doen.

 

Quest for Growth belegt vooral in Europese beursgenoteerde bedrijven (61 % van de portefeuille) en heeft ook een grote Belgische portefeuille met onder meer Ablynx, Barco, Econocom, EVS en Melexis. 13,5 % bestaat uit niet-beursgenoteerde participaties en 12 % uit durfkapitaalfondsen. De overige activa zijn cash of kortlopend vastrentend papier.

 

Op 31 december bedroeg de intrinsieke waarde 10,87 EUR, een aanzienlijke stijging tegenover de 9,26 EUR die eind 2012 op de teller stond. De privak kende dus een uitstekend jaar dankzij het herstel van de aandelenmarkten en in het bijzonder de technologiewaarden. Op basis van de laatst beschikbare cijfers (eerste negen maanden van het jaar) boekte Quest for Growth een winst van 8,9 miljoen EUR. Met deze winst is de laatste restant van de overgedragen verliezen van vooral 2008 en 2009 weggewerkt. Begin 2013 stond immers nog altijd een overgedragen verlies van 3,6 miljoen EUR in de rekeningen.

 

Deze ommezwaai is niet onbelangrijk want zolang overgedragen verliezen in de boeken stonden, mocht de privak wettelijk gezien geen dividend uitkeren. Daar komt nu dus verandering in. Quest for Growth is trouwens statutair verplicht om 90 % van de winst als dividend uit te betalen. Met inbegrip van de winst van het vierde kwartaal zou de privak volgens ING een dividend van 1,16 EUR kunnen betalen, een brutorendement tegenover de laatste koers van 13,7 %! Op winst die afkomstig is van gerealiseerde meerwaarden, is er bovendien geen roerende voorheffing verschuldigd (het overgrote deel van het dividend).

 

Deel dit artikel