Analyse
KBC, Delta Lloyd en Ageas aan de top van de Bel 20 4 jaar geleden - vrijdag 10 januari 2014

De financiële aandelen van de Bel 20 kenden een uitzonderlijk jaar.
Wat te verwachten in 2014?

Hoewel er voor Ageas, KBC en Delta Lloyd momenteel geen acute bedreigingen zijn, is het drietal nog niet volledig uit de gevarenzone. De vraagtekens op economisch en regelgevend vlak maken dat de voorspelbaarheid van de resultaten erg laag ligt en de risicograad vrij hoog blijft.
Ageas: de vooruitzichten ogen goed maar gevolgen van het Fortis-verleden (processen) kunnen nog de pret bederven. Houden.
Delta Lloyd: is nog net goedkoop en koopwaardig, vooral door het royale dividend. Dat zal de komende jaren niet stijgen maar levert toch een puik rendement op (3,6 % netto of 4,3 % netto voor wie het dividend in aandelen kiest en daarmee de Nederlandse voorheffing vermijdt). Kopen.
KBC: kon sinds begin 2012 flink opveren en is op het randje van duur, maar dankzij de verwachte resultaatsverbetering en de verhoopte terugkeer van een volwaardig dividend na de volledige terugbetaling van de overheidssteun mag u het aandeel in portefeuille: houden.

 

Toekomststrategieën

Ageas

Om minder afhankelijk te worden van beleggingsinkomsten mikt Ageas tegen 2015 op 60 % levensverzekeringen en 40% schadeverzekeringen (in 2013 67 % en 33 %). Ook streeft de groep tegen dan naar een rendement op eigen vermogen van 11 % (8,4 %), een “combined ratio” (totale kosten en schadevergoedingen/geïnde premies) in de schadetak van minder dan 100 % (97,8 %) en een aanwending van 25 % van haar kapitaal in de groeimarkten (14,8 %).

 

Ageas wil zijn berg cash eerst gebruiken voor investeringen in zorgvuldig uitgekozen overnames, waarbij de voorkeur zal gaan naar de schadeverzekeringen. Ook wil de groep op deze manier haar positie op bestaande markten versterken.

 

Momenteel zou Ageas azen op de overname van een Italiaanse sectorgenoot. Mochten overnames niet lukken, dan zal de groep een (groter) deel van haar cash aan de aandeelhouders uitkeren. Intussen startte het alvast een inkoopprogramma voor eigen aandelen op.

 

Delta Lloyd

De groep geeft topprioriteit aan het versterken van zijn solvabiliteitspositie (kapitaalbuffer). Mogelijk worden naast de Belgische bankpoot nog meer niet-kernactiviteiten verkocht. Maar het wil ook zijn positie op de levensverzekeringenmarkt verstevigen. Zo nam de groep nog eind 2013 het Belgische ZA Verzekeringen over, een specialist in overlijdensverzekeringen. Delta verlengt ook zijn kostenbesparingsprogramma in 2014 en 2015.

 

KBC

In het kader van de strengere kapitaaleisen mikt ook KBC voor de volgende jaren vooral op de verdere versteviging van zijn kapitaalbasis. De resterende steun van de Vlaamse overheid (incl. boetes) moet in principe tot in 2020 in 7 gelijke schijven worden terugbetaald, maar we verwachten dat KBC daar niet zo lang mee zal wachten. Voorts valt het niet uit te sluiten dat de Ierse activiteiten (voorzieningen voor dubieuze woonkredieten wegen op de cijfers) alsnog de deur uitgaan.

 

Wat met het dividend?

De meeste financiële actoren pogen nu weer aan te knopen met een (bescheiden) dividend. Ageas mikt op een jaarlijks dividend in contanten dat overeenstemt met 40 à 50 % van de nettowinst van de verzekeringsactiviteiten (dus excl. winsten of verliezen die voortvloeien uit de Fortis-erfenis).
Om zijn solvabiliteit voort te verbeteren, zag Delta Lloyd onlangs af van zijn voornemen om het dividend jaarlijks met 3 % te laten groeien en wil het de komende jaren zijn dividend gewoon op peil houden. Als het nieuwe solvabiliteitsdoel bereikt is, zal ook de premie van 4 % die nu geboden wordt aan aandeelhouders die kiezen voor een dividend in aandelen, geleidelijk afgebouwd worden.
KBC betaalde in 2013 weer een volwaardig dividend uit van 0,75 EUR netto. In 2014 keert de bankgroep geen dividend uit (om zware interestbetalingen op de resterende staatssteun te vermijden). Voor 2015 en verder staat niets vast, maar we denken dat KBC tegen dan de overheidssteun vervroegd zal terugbetalen en weer normale dividenden zal uitkeren.

 

Koers op het moment van de analyse:

Ageas: 30,60 EUR

Delta Lloyd: 18,07 EUR

KBC: 41,04 EUR

 

Deel dit artikel