Analyse
Euronav: consolidatie van de sector troef 4 jaar geleden - woensdag 8 januari 2014

De hemel klaart op voor de maritieme olietransportsector. De verwachte consolidatie krijgt geleidelijk aan vorm en zou het herstel in de hand moeten werken. Zo kocht Euronav onlangs 15 supertankers en is het nu 's werelds grootste beursgenoteerde en onafhankelijke sectorspeler.

Euronav kocht voor een redelijke prijs 15 VLCC-schepen (very large crude carriers, erg grote schepen voor het vervoer van ruwe olie) van het Deense Maersk. De groep breidt zo haar transportcapaciteit met min. 60 % uit en beschikt nu over een jongere vloot (de 15 VLCC-schepen zijn gemiddeld 4 jaar oud, t.o.v. 8,5 voor de 10 schepen waarover de groep reeds beschikte) en verlaagt zo de rentabiliteitsdrempel van haar activiteit.
De koers houdt al rekening met de verdere waardestijging van de schepen maar behoudt potentieel.
HOUDEN.

 

Het goede moment?
De olietransportsector heeft 5 crisisjaren achter de rug (overcapaciteit). In oktober 2013 stelden we een buigpunt vast. Tegenwoordig voorzien de meeste sectorspelers voor 2014 een stabilisatie (de wereldvloot zou met max. 1 % moeten uitbreiden) en de tarieven zijn weer winstgevend. Wel zou 2014 nog verlieslatend kunnen zijn. Het jaar 2015 daarentegen oogt gunstig.
In de olietransportsector is de omvang van het bedrijf van fundamenteel belang en dit om diverse redenen: om schaalvoordelen te genereren, de logistiek te optimaliseren en meer onderhandelingskracht te genieten met klanten en scheepswerven. De markt blijft echter erg versnipperd. En met zijn 25 VLCC-schepen beschikt Euronav nog steeds over slechts 4 % van de VLCC-wereldvloot terwijl de helft in handen is van grote olieproducenten (Total...). Wel kon Euronav door de megadeal nu af te sluiten de schepen kopen tegen een nog relatief goedkope prijs (al stegen de prijzen sinds hun minimum al met 20 %). En gezien de olievervoerder de 15 schepen ineens kocht, kon hij 7 à 8 % besparen op de huidige tweedehandsprijzen.

Financiering
Euronav kon al 150 miljoen dollar binnenrijven via een converteerbare obligatie en wil nu een kapitaalverhoging doorvoeren voor 350 miljoen dollar (6,70 EUR per aandeel). Gezien zijn ruimte om schulden aan te gaan, is dit meer dan voldoende. Andere transacties zouden dus kunnen volgen.
De kapitaalverhoging is voorbehouden aan institutionele beleggers. Spijtig voor de kleine belegger wiens belang enorm verwatert (met de komende uitgifte van nieuwe aandelen en de mogelijke conversie van eerder uitgegeven financiële producten zou het aantal aandelen tegen 2018 met 2,4 kunnen worden vermenigvuldigd). In geval van volledige conversies kan de intrinsieke waarde van het op 6,50 of 7 EUR worden geschat. De koers lijkt dus rekening te houden met een waardeverhoging van 15 à 20 % van de groepsvloot. Voor de crisis (2004-2007) lagen de prijzen van de VLCC-schepen echter nog 30 à 80 % hoger dan nu. Er rest dus nog potentieel!

 

 

Koers op het moment van de analyse: 9 EUR.

 

 

Het Belgisch bedrijf Euronav is een van de grootste onafhankelijke zeevervoerders ter wereld van olie en olieproducten (niet gecontroleerd door oliemaatschappijen).

  

Deel dit artikel