Analyse
De beurzen in 2014: praktische adviezen 4 jaar geleden - maandag 27 januari 2014

Door de paniekgolf die sedert vrijdag over de beurzen raast, belandden de indexen sinds het begin van het jaar in het rood, met een verlies van 1,4 % voor de Stoxx 50 en van 1,2 % voor de Bel 20. Hoe past u zich aan?

Het jaar is nog te pril om al conclusies te trekken, maar het lijkt er toch op dat de beleggers bijzonder alert zijn. Wat doet u best in deze situatie?

 

Scenario

De erg mooie klim van de Europese en Amerikaanse beurzen in 2013, met dank aan het beleid van de centrale banken, maakt nu plaats voor vraagtekens over het voortduren van de haussetrend. Om de huidige waarderingsniveaus te rechtvaardigen, zal de winstgroei van de bedrijven in 2014 en 2015 op de afspraak moeten zijn. Het is dus zaak om selectief te zijn bij het aanduiden van koopwaardige aandelen.

 

De recente economische indicatoren bevestigen het scenario waar we al langer van uitgaan: een terugkeer van de groei in de VS, een licht herstel in Europa (verbetering in de eurolanden die het hardst geraakt werden door de crisis) en het voortduren van de vertraging in de groeilanden, maar op een gecontroleerde manier. Sommige van die groeilanden moeten in staat zijn om puike groeicijfers te blijven neerzetten, op voorwaarde dat de centrale banken niet al te gehaast zijn om hun uiterst flexibel beleid van de voorbije jaren terug te draaien, wat tot een forse rentestijging zou leiden.

 

Drie tips

– De publicatie van resultaten of "strategische updates" door een bedrijf zijn altijd een goede gelegenheid om het risicoprofiel van uw beleggingen te (her)beoordelen. Is dat risico te hoog in verhouding tot wat u voor ogen hebt (tijdshorizon, enkel goedehuisvaderaandelen, enz.), dan verkoopt u maar beter. Het is uiteraard verstandig om die denkoefening regelmatig te maken. Om u daarbij te helpen, kennen wij elk aandeel een risicograad toe, van 1 (erg risicoarm) tot 5 (erg risicovol).
– De daling van een aandeel in portefeuille is nooit leuk. Maar als een aandeel goedkoop wordt (lees: indien de koers te pessimistisch is t.o.v. de vooruitzichten), dan kan een daling ook het moment zijn om uw positie voor dit aandeel te versterken, zonder daarbij uw portefeuille uit balans te brengen. Ter herinnering: op dit moment raden we u aan om maximaal 25% aan individuele aandelen te besteden.
– Hebt u een aandeel dat duur is geworden, wacht dan niet te lang om het te verkopen. Overgewaardeerde aandelen worden immers teruggewezen.

 

Interview met Pierre Samain, onze hoofdanalist internationale aandelen te Luxemburg

Wat is de huidige gemoedsgesteldheid van de beleggers?
Sinds een paar weken zijn ze voorzichtig afwachtend, doordat de eerste bedrijfsresultaten nogal halfslachtig zijn. Dat deed vragen rijzen bij het waarderingsniveau van de beurzen. Het is nu afwachten of de ontgoochelingen zich de komende weken zullen verspreiden naar alle sectoren.

 

Kunnen de beurzen volgens u nog verder stijgen?
Op middellange termijn wel, denk ik, vooral in de VS, maar minder sterk dan in 2013. De koersniveaus houden er nu al deels rekening met een heropleving van de economische groei. Ze zullen minder ondersteund worden door het beleid van de centrale banken, en meer door fundamentele bedrijfsgegevens zoals winstgroei. Uiteindelijk is het gezond dat de markt opnieuw zijn rol als scheidsrechter opneemt. In Europa zal de zwakke economische groei op de rentabiliteit van veel bedrijven wegen. Er zijn nog opportuniteiten, maar het is zaak om voor voldoende solide ondernemingen te kiezen.

 

Wat zijn volgens u de grootste risico's voor 2014?
Naast het gevaar voor ontgoochelende bedrijfsresultaten, zou een grote schok in de Chinese financiële sector gevolgen kunnen hebben voor de evolutie van de wereldbeurzen. Ook als de waarde van de euro snel blijft stijgen, kan dat gevolgen hebben voor onze exportbedrijven. Dat is echter niet het scenario waar we van uitgaan.

 

Kunt u bepaalde sectoren aan- of afraden voor 2014?
Vanuit een strategie op (middel)lange termijn, blijven we positief aankijken tegen de oliesector, ondanks de recente ontgoochelingen bij Royal Dutch en Chevron. De sector is solide en de bedrijven redeneren in het belang van de aandeelhouders. De bankensector laat je daarentegen beter links liggen. De zichtbaarheid blijft er te beperkt voor goedehuisvaderportefeuilles.

Deel dit artikel