Analyse
Befimmo: toch cash bij dividend 4 jaar geleden - woensdag 15 januari 2014

De vastgoedbevak Befimmo stelde zijn aandeelhouders voor om het dividend in aandelen uit te keren. Toch kregen een aantal onder hen een deel in cash. Hoe kan dit?

De totale som werd op een andere manier verdeeld.
Wat er ook van zij, u mag deze vastgoedbevak houden.

 

In een persbericht dat op 17 december werd gepubliceerd stond te lezen dat het dividend (betaalbaar op 19 december) lichtjes hoger zou uitkomen dan eerder aangegeven. Befimmo besliste immers om de opbrengsten van het dividendrecht van eigen aandelen die werden verkocht, uit te keren (het gaat over het dividendrecht op 528 615 aandelen).

 

Het brutodividend kwam hierdoor uit op 2,6546 EUR (tegenover de eerder aangegeven 2,59 EUR) en netto bleef er 1,991 EUR over (tegenover 1,9425 EUR). Alle aandeelhouders, dus ook deze die voor een dividend in aandelen hebben gekozen, hebben het extra stukje dividend in cash gekregen.

 

Het is evenwel een vestzakbroekzak operatie want het resterende saldo van het dividend, dat in mei zal worden betaald, is verlaagd tot 0,80 EUR bruto (0,60 EUR netto) tegenover 0,86 EUR bruto (0,645 EUR netto) voorheen. Uiteindelijk hebben aandeelhouders voor 44,5 % van de coupons de aandelenoptie gekozen waardoor 376 340 nieuwe aandelen zijn gecreëerd (het totaal aantal aandelen is met +1,74 % gestegen).

 

Koers op het moment van de analyse: 50,26 EUR

 

Deel dit artikel