Analyse
VDK Spaarbank: coöperatieve spaarbank? 4 jaar geleden - donderdag 5 december 2013

Is VDK Spaarbank nu eigenlijk een coöperatieve vennootschap en kan u erin beleggen?

Nee, VDK Spaarbank, een financiële instelling uitsluitend actief in Vlaanderen, is een naamloze vennootschap en dus geen coöperatieve.

 

Aandelen

Er zijn 49 300 aandelen in omloop die vooral in handen zijn van natuurlijke personen en rechtspersonen/sociale organisaties uit de christelijke arbeidersbeweging. Verschillende entiteiten zoals de textielcentrale van het ACV, Het Gents Vakverbond en de Gentse Christelijke Mutualiteiten zijn nog steeds aandeelhouder.

 

Andere belangrijke aandeelhouders zijn Arco (20,1 %) en Belfius (±18 %). Deze laatste kreeg in 1999 aandelen in bezit toen het toenmalige Artesia een bod op de bank deed tegen 110 000 Belgische frank (2726,83 EUR per aandeel).

 

Dividend

Behoudens de toekenning van het dividend, zijn er geen andere voordelen verbonden aan het aanhouden van VDK. In 2013 heeft de bank voor het boekjaar 2012 een dividend van 140 EUR bruto betaald.

 

Beperkte liquiditeiten

De aandelen van VDK Spaarbank zijn nergens genoteerd en zijn enkel te verhandelen op de Openbare Veiling van Euronext Brussel. De liquiditeit ligt er extreem laag gezien de meeste aandelen in vaste handen zitten. Er is daarenboven weinig informatie te vinden over de koersvorming. U staat voor een zeer moeilijke taak om VDK-aandelen te verwerven. De laatste transactie dateert van 25 september 2013 en de prijs bedroeg toen 4 450 EUR.

 

Openbare veilingen

Euronext Brussels organiseert 2 maal per week een veiling waarop niet langer beursgenoteerde effecten over de toonbank gaan. Beursleden zoals banken en beursvennootschappen moeten vooraf bekendmaken welke stukken (fysieke effecten aan toonder, effecten die op een rekening zijn gedeponeerd) ze op de veiling willen aanbieden. De beurs doet dan het nodige onderzoek naar deze effecten om een juist beeld te krijgen van de waarde.

 

De veiling zelf verloopt per opbod. Op dinsdag worden obligaties en kasbons verhandeld, op vrijdag aandelen en vastgoedcertificaten. De resultaten worden de week nadien gepubliceerd (publicatie enkel tegen betaling te verkrijgen).

 

Tijdens de laatste openbare veiling gingen stukken zoals Antwerp Stadion, Esperance et Bonne-Fortune, Gevaert Photo, Grottes de Han-sur-Lesse et Rochefort over de toonbank.

 

Deel dit artikel