Analyse
Toplonen 4 jaar geleden - donderdag 12 december 2013

Moeten we het Zwitserse voorbeeld volgen?

In het kader van een goede corporate governance zijn we van mening dat toplui van privébedrijven niet meer dan 20 maal meer mogen verdienen dan de gemiddelde werknemer uit datzelfde bedrijf. De corporate governance score die wij aan onze bedrijven toekennen, houdt hiermee rekening.

 

Zwitserland stemde met 65 % tegen het initiatief "1:12" en weigert hiermee dat toplonen worden begrensd. Het initiatief voorzag dat binnen éénzelfde bedrijf het hoogste salaris niet meer dan 12 maal het laagste zou bedragen. Zwitserland huist immers de best betaalde bedrijfsleiders in Europa.

 

Een stap te ver

Achter het project zitten de socialisten die het initiatief te ver hebben willen drijven. Was het wetsvoorstel wel aanvaard, dan zouden de Zwitserse toplonen nu tot ±576 000 Zwitserse frank per jaar zijn beperkt (467 000 euro). Een bedrag ver onder het gemiddelde inkomen van de toplui van de meeste beursgenoteerde bedrijven in Zwitserland (6,7 miljoen frank in 2012, aldus PwC).

 

Een dergelijke besnoeiing zou topkaders hebben aangezet hun heil in gullere oorden te gaan opzoeken, terwijl het land heel wat van zijn aantrekkingskracht zou verloren zijn. Begin dit jaar had Zwitserland nochtans gestemd voor de afschaffing van de gouden handdruk. Ook mogen aandeelhouders vanaf nu jaarlijks stemmen over de lonen van directieleden van bedrijven met een hoofdzetel in Zwitserland (bindend).

 

Moraal van het verhaal

En misschien is dat het punt: lonen van CEO's van grote privébedrijven moeten misschien helemaal niet door de staat worden bepaald maar wel door de aandeelhouders. Zij brengen immers kapitaal aan en zijn dus beter geplaatst om te bepalen of de bedrijfsleider zijn vergoeding al of niet verdient. Aandeelhouders van Zwitserse bedrijven kunnen vanaf nu dit recht laten gelden en dit vinden we een ongelooflijk positieve zaak. We kunnen dus enkel hopen dat andere landen dit voorbeeld zullen volgen.

 

Niettemin mogen we niet naïef zijn. Er wordt nog steeds te weinig geluisterd naar de kleinere aandeelhouders. Of ze worden beïnvloed door de raad van bestuur of de hoofdaandeelhouders.

 

Deel dit artikel