Analyse
Stoplossorders met of zonder limiet 4 jaar geleden - donderdag 24 oktober 2013

Voor zeer volatiele aandelen bestaat er geen mirakeloplossing om zich in te dekken maar sommige orders kunnen u helpen om de schade te beperken.

Een belegger die aandelen aanhield van ThromboGenics die vreesde dat het aandeel te fors zou terugvallen en er te laat op zou reageren, plaatste een stoplossorder: hij had dus aan zijn bank gevraagd om het aandeel direct te verkopen zodra de koers onder de 28 EUR dook. De volgende handelsdag gebeurde dit laatste maar werden de aandelen verkocht tegen slechts 20 EUR. Waarom?

 

Forse aderlating

De dag dat de belegger zijn order plaatste, sloot het aandeel af op 28,04 EUR. De volgende dag maakte ThromboGenics echter ontgoochelende verkoopcijfers bekend. De reactie van beleggers liet niet op zich wachten: de eerste koers van de handelsdag was 21,22 EUR, een daling van maar liefst 25 % tegenover de vorige slotkoers.

 

Doordat de koers onder de 28 EUR dook, werd het verkooporder automatisch geactiveerd. Het probleem is dat er aan de bank geen limiet was doorgegeven vanaf wanneer er niet meer verkocht mocht worden (25 euro bijvoorbeeld). In dit geval zou een verkooporder zijn gegenereerd (aangezien de koers van het aandeel onder de 28 EUR is gegaan), die weliswaar niet zou zijn uitgevoerd omdat er niet tegen minstens 25 EUR kon worden verkocht. De koers opende daar immers ruim onder. De klant had dus zijn aandelen kunnen houden en een koersherstel (dit is trouwens niet gewaarborgd) kunnen afwachten.
Maar gezien er geen koerslimiet was ingebracht, werd het marktorder uiteindelijk uitgevoerd tegen 20 EUR en ondertussen was de koers nog verder gezakt.

 

Geen mirakeloplossing

Het stoplossorder functioneert uitstekend wanneer de koers gradueel terugvalt. Maar in dit geval, wanneer een aandeel 25 % van zijn waarde verliest, kan dit ordertype zich tegen u keren. U doet er dan ook goed aan, zeker bij volatiele aandelen een order met een limiet op te geven (limiet stoplossorder). U vermijdt alzo te moeten verkopen tegen eender welke prijs.

 

Maar misschien heeft de klant toch niet zo’n slechte zaak gedaan. Hij heeft weliswaar verkocht aan een veel lagere prijs maar intussen is de koers verder blijven dalen (het aandeel noteert momenteel rond 18,50 EUR). Indien hij zijn aandelen had bijgehouden, dan waren zijn verliezen vandaag nog groter.
Kortom, we kunnen u enkel aanraden om speculatief getinte posities slechts een beperkt gewicht te geven in uw portefeuille.

 

Een pijnlijk voorbeeld: OTC Trading

De financiële trader OTC Trading haalde voor de financiële crisis van 2008 superwinsten binnen. Maar op het hoogtepunt van de crisis zakte de groep als een kaartenhuisje ineen en dienden de twee oprichters het vehikel te verkopen. De trader was niet opgewassen tegen de zware terugval op de markten. Hij had nochtans op zijn (aanzienlijke) marktposities stoploss-niveaus ingebracht. Het waande zich hierdoor veilig maar door de dramatische koersvallen werden veel posities ofwel niet gesloten (stoploss met limiet) ofwel tegen fors lagere koersen (stoploss zonder limiet). Dus ook professionelen kunnen de bal misslaan...

 

Deel dit artikel