Analyse
Cofinimmo: kapitaaloperaties 4 jaar geleden - dinsdag 22 oktober 2013

De vooruitzichten voor de komende jaren zien er niet rooskleurig uit.

Op middellange termijn blijft de reconversie van het gebouw op de Vorstlaan (goed voor 5 % van de huurinkomsten) vraagtekens oproepen. De décote bedraagt 0,8 % en het nettorendement 5,1 %.
HOUDEN.

 

In het 1ste halfjaar waren er diverse kapitaaltransacties (belangrijke herplaatsing van eigen aandelen en dividend in aandelen), net als de herfinanciering van schulden: in juni uitgifte van converteerbare obligaties en hernieuwing van kredieten in juli. De halfjaarwinst per aandeel lag op 3,35 EUR t.o.v. 1,70 EUR in het 1ste kwartaal. De daling in het 2de kwartaal is te verklaren door de kapitaaloperaties. Het 2de semester zal profiteren van de daling van de intrestlasten o.m. door de converteerbare obligatie.

 

De bevak behoudt gewoon zijn winstverwachting voor 2013 op 6,74 EUR. Wij gaan uit van 6,88 EUR. De bevak behoudt zijn dividendverwachting voor mei 2014 van 4,50 EUR netto. Op 30 juni bedroeg de schuldgraad 49,2 % en de bezettingsgraad 95,6 % (voor de kantoren 91,3 % en voor de rest 100 %). Op vergelijkbare basis is de waarde van de portefeuille de voorbije zes maanden met 0,4 % gedaald door het gedeelte kantoren en vooral de 4 gebouwen die momenteel worden omgevormd (het AXA-gebouw op de Vorstlaan in het bijzonder).

 

Wat de portefeuille betreft kondigde de bevak in juli enkel een 2de investering aan in een Nederlands verzorgingstehuis en verkocht ze enkele onbelangrijke gebouwen. Ze richtte zich op de bestaande portefeuille: reconversie van kantoren en vooral de bouw en renovatie in het segment gezondheidszorg.

 

Koers op het moment van de analyse: 88,88 EUR

 

Deel dit artikel