Analyse
Financiƫle sector: moet men nog wantrouwig zijn? 4 jaar geleden - dinsdag 17 september 2013

Na een beursstijging van 25 % in 2012 heeft de sector sinds begin 2013 een extra 9 % gewonnen. Zijn de problemen van de sector hiermee dan eindelijk opgelost? En mag u er opnieuw in beleggen?

Op 15 september 2008 ging de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers op de fles. Een aardschok die bijna het hele financiële systeem in de afgrond stortte. Vijf jaar later is de gezondheid van de Europese banken weliswaar verbeterd maar blijft ze toch fragiel. Aanzienlijke hervormingen moeten nog steeds worden doorgevoerd. De sector zou verplicht moeten worden om minder dividenden te betalen of opnieuw beroep te doen op zijn aandeelhouders. Volgens sommige bronnen zouden die noden rond de 400 à 500 miljard EUR schommelen, zeer grote bedragen waarmee de markten vandaag geen rekening mee houden. De sector blijft vandaag een hoog risico met zich meedragen.
Ons advies blijft onveranderd: houden indien u niet bang bent van het risico.

 

Nog steeds risicovolle sector

De meeste banken beschikken over voldoende eigen vermogen (kapitaal aangebracht door de aandeelhouders + winst – verliezen) volgens de normen van Basel III om eventuele verliezen uit hun activiteiten op te vangen. Toch is voor de meeste grote banken een verlies van slechts 3 % van hun activa voldoende om hun eigen vermogen weg te blazen.

 

Om dit risico te verminderen, zijn er twee oplossingen. Ofwel de banken herkapitaliseren (= eigen vermogen verhogen) ofwel hun balans verminderen (= activa verkopen). In verschillende gevallen, zal herkapitalisatie enkel mogelijk zijn dankzij kapitaalinjecties van de overheid. Injecties die politici in de huidige tijden van besparingen liever aan zich laten voorbijgaan.

 

De banken verkiezen dus de tweede oplossing: de vermindering van hun balansen. Hiervoor moeten ze het aantal kredieten dat ze toekennen verminderen net als het totaal van de activa (met inbegrip van overheidsschuldpapier) dat ze aanhouden. De impact van deze maatregelen is spijtig genoeg niet verwaarloosbaar. De verlaging van de kredieten zal op de consumptie en de investeringen wegen. En als de banken geen overheidsschulden meer opnemen en de financiële markten links laten liggen dan zouden deze laatste een serieuze correctie kunnen ondergaan die zich zou vertalen in hogere financieringskosten voor de overheden, particulieren en bedrijven.

 

Wat hebben de banken tot nu toe gedaan?

De meeste banken stelden geleidelijk orde op zaken in hun rekeningen door activiteiten af te stoten en zich te concentreren op hun kernmetier (UBS). Daarnaast zijn het aantal slechte kredieten aan het dalen terwijl de activiteiten die gelinkt zijn aan de financiële markten winst opleveren (Deutsche Bank, Société Générale).

 

Alle banken ten slotte blijven hun eigen vermogen opkrikken om zich te schikken naar de eisen van de regulatoren door minder dividenden uit te betalen en/of beroep te doen op hun aandeelhouders. Deutsche Bank heeft een dergelijke operatie uitgevoerd begin 2013 terwijl Barclays en Monte Paschi momenteel hun kapitaal verhogen.

 

De laatste 24 maanden hebben UBS en BNP Paribas enorme inspanningen geleverd om hun model bij te schaven. UBS concentreert zich nu op vermogensbeheer en stootte heel wat activiteiten af die gelinkt zijn aan de financiële markten. Het minder radicale BNP Paribas is één van de banken met het verst gevorderde groeiplan. Het mikt vooral op groei in Noord-Amerika en Azië op het vlak van vermogensbeheer. Maar in tegenstelling tot Barclays en HSBC pint het zich niet vast op bepaalde rentabiliteitsdoelstellingen.

 

Welke groei?

Op korte termijn blijven we voorzichtig betreffende de capaciteit van de banken om hogere winsten te boeken zeker indien de werkloosheid hoog blijft en de bedrijfsinvesteringen achterblijven. En aangezien de vooruitzichten verre van schitterend zijn, zullen banken blijven hun kosten verlagen (daling personeel), hun grootte inperken en hun dividenden terugschroeven zodoende hun stevigheid te verbeteren. Naast deze uitdagingen zullen de banken ook rekening moeten houden met een strikter reglementair kader en de verwachte stijging van de rentevoeten die hun financiering duurder zal maken. Het pad zal dus zeker niet over rozen gaan.

 

Deel dit artikel