Analyse
Beursdaling in augustus 4 jaar geleden - maandag 2 september 2013

In juli en begin augustus werden de beurskoersen nog ondersteund door de geruststellende taal van diverse centrale banken, die lieten weten dat ze hun flexibele monetair beleid nog geruime tijd zouden handhaven, en ook door de goede bedrijfsresultaten en de voorzichtige terugkeer van economische groei in de eurozone. Daarna ging het echter bergafwaarts doordat de Fed liet weten dat ze haar liquiditeitsinjecties nog dit jaar zal afbouwen. Alles bij mekaar boerden de internationale beurzen in augustus slechts 1,4% achteruit, de groeilandbeurzen doken wel 2,9% lager.

De markten dalen

De internationale beurzen konden in augustus hun verlies nog beperken tot 1,4%, maar voor de groeilanden waren de cijfers pijnlijk: de Indiase en de Turkse beurs verloren meer dan 10%! De Amerikaanse centrale bank liet weten dat ze haar activainkoopprogramma nog dit jaar afbouwt en tegen medio 2014 hopelijk opdoekt. Dat bericht stuwde de Amerikaanse rente op 10 jaar in een paar weken tijd van 2,5 naar 2,9% (daarna opnieuw lichte daling). Deze hausse van het rendement op Amerikaanse obligaties, die als zonder risico worden gezien, zorgde ervoor dat veel beleggers de groeilanden lieten voor wat ze zijn.

 

Goud, vluchtwaarde bij uitstek, stijgt

In deze context trok de goudkoers stevig aan (+18% sinds het recentste dieptepunt eind juni). Aanvankelijk had de Aziatische vraag naar goud nog te lijden onder het terugschroeven van het activainkoopprogramma van de Fed (waardoor de inflatievrees afneemt en de dollar duurder wordt t.o.v. de euro), maar vandaag is ze duidelijk sterk genoeg om de verkoopgolf van de westerse beleggers ruimschoots te compenseren. Die laatsten stortten zich tijdens de financiële crisis massaal op goud (vluchtwaarde), maar zijn vandaag toch enigszins "gerustgesteld". U mag tot 5% van uw portefeuille aan goud besteden bij wijze van diversificatie.

 

Onze adviezen voor de portefeuilles

Globaal genomen handhaven we ons verkoopadvies voor de meeste (duur geworden) beurzen in de eurozone. Die eurozone kampt nog altijd met heel wat onopgeloste problemen: hoge werkloosheid, beperkte budgettaire ruimte om de economie te stimuleren, nieuwe onderhandelingen over hulp voor Griekenland, politieke crisissen...

De Amerikaanse, Britse, Zwitserse en Zweedse beurzen blijven onze voorkeur wegdragen. Maar ook in Japan mag u beleggen. De zwakke yen maakt het land weer wat competitiever. Er wachten de autoriteiten nog grote uitdagingen, maar de economische groei zal er in 2013 en 2014 duidelijk hoger liggen dan bij ons.

 

Stel uw fondsenportefeuille samen

 

Deel dit artikel