Analyse
Wereldhave Belgium: beantwoordt aan onze verwachtingen 5 jaar geleden - dinsdag 9 juli 2013

De schuldgraad blijft aan de lage kant.

Met een premie van 3 % is de bevak niet echt duur. Het nettorendement is met ±4 % niet echt hoog maar de vooruitzichten zien er goed uit en het groeipotentieel is aanzienlijk.
KOPEN tot ongeveer 88 EUR.

 

De resultaten in het eerste trimester waren zoals we hadden verwacht. De winststijging (+34,9 %) is het gevolg van de uitbreiding van het shoppingcentrum in Nijvel, dat eind maart 2012 is geopend, lagere financieringskosten, de inbreng van de shoppingcentra in Genk en de hogere huurinkomsten uit deze commerciële centra. De stijging is per aandeel afgezwakt (+14,0 % tot 1,31 EUR) door de toename van het aantal aandelen (+18,3 %). Daar hoort ook de 9 cent per coupon van het certificaat Kortrijk Shopping bij die eind maart is uitbetaald. De schuldgraad blijft met 15,8 % aan de lage kant. De bezettingsgraad is op kwartaalbasis toegenomen tot 94,8 % dankzij de kantoren (gestegen tot 85 %) vooral dankzij het afsluiten van een huurovereenkomst van 2.300 m² in het kantorenpark « De Veldekens » in Berchem-Antwerpen. Het deel in de certificaten Kortrijk Shopping (16,2 %) en Basilix (17,8 %) is onveranderd gebleven tegenover eind 2012. We schatten de intrinsieke waarde op ±80 EUR.

 

De waarde van het vastgoed in portefeuille is bijna onveranderd gebleven (gemiddeld -0,1 % op kwartaalbasis). Het gedeelte « retail » in de portefeuille is goed voor 75,6 % tegenover 24,4 % voor kantoren op basis van de exploitatiewaarde van de portefeuille. Als men rekening houdt met de projecten in ontwikkeling (bijna enkel Retail behalve studentenkoten in Gent), is het commerciële gedeelte goed voor ±78 %. We hebben lichtjes onze winstverwachtingen voor 2013 verhoogd tot 5,10 EUR. We behouden evenwel onze dividendverwachting op 3,30 EUR netto (+ 3,5 %). Belangrijk is dat het Hof van Beroep te Brussel, zoals kon worden verwacht, de bevak heeft vrijgesproken in het fameuze fiscale strafdossier dat teruggaat tot …1993.

 

Koers op het moment van de analyse: 82,50 EUR

 

Deel dit artikel