Analyse
Petrobras: de koers is flink gekelderd 5 jaar geleden - woensdag 10 juli 2013

Is dit een interessant moment om te kopen?

Neen.
De groep mag dan nog over een aanzienlijk groeipotentieel (op lange termijn) beschikken, toch blijft ze met enorme uitdagingen en risico's kampen (politieke, operationele, financiële risico's, risico's gelinkt aan de zware schuldenberg…) . Vroeg of laat zal de Braziliaanse staat de groep echter moeten loslaten maar het is nog te vroeg om op een dergelijk scenario te mikken. Vermijd het aandeel.

 

Koers op de sukkel
Sinds onze analyse in februari slonk de koers met 15 %. Na een opstoot door een stijging van de verkoopprijzen met 5 %, kelderde de koers als gevolg van de sociale onlusten die Brazilië de laatste weken teisterden. Te midden van deze chaos zal Petrobras waarschijnlijk kop van jut zijn. De Braziliaanse regering is immers hoofdaandeelhouder van Petrobras. Ook staat de minister van Financiën aan het hoofd van de raad van bestuur. Momenteel is de Braziliaanse presidente Dilma Rousseff dan ook driftig op zoek naar oplossingen om de beloftes, als antwoord op de eisen van de bevolking, waar te maken en 's lands begroting af te sluiten. Bijgevolg zou het wel eens kunnen dat de staat in de kassa van Petrobras gaat grissen, via de uitkering van dividenden of een belastingstijging. De (terechte) vrees voor een dergelijk scenario weegt dan ook op de koers.

 

Vooruitzichten
Gezien de economische situatie in Brazilië en het beslag dat de staat op de groep legt, verwachten we op korte termijn geen duurzaam herstel. 

 

Ook wordt de quasi totale productie van de groep in Brazilië zelf verbruikt waardoor Petrobras enorm afhankelijk is van de prijs aan de pomp. De rol van de overheid bestaat er echter in om de inflatie onder controle te houden. Bijgevolg kan de groep haar prijzen vrijwel nooit voldoende optrekken. .

 

Om aan de vraag te voldoen en de raffinaderijen te doen draaien moet Petrobras bovendien olie aankopen, wat een zware kost betekent. De productie zal op termijn wel toenemen maar aangezien de groep over weinig investeringsmiddelen beschikt, zal dit zeker niet van vandaag op morgen gebeuren.  

 

Ondertussen blijven de kosten de pan uit rijzen en kreunt het bedrijf onder een zware schuldenberg waardoor het over geen enkele bewegingsruimte beschikt. Enkel een toegang tot buitenlands kapitaal zou de groep verlichting kunnen bieden. Maar dit is wat de regering betreft alvast geen optie. 

Deel dit artikel