Analyse
Exmar: kwartaalresultaten onder de verwachtingen 5 jaar geleden - maandag 29 juli 2013

Het bedrijfsresultaat van het 2e kwartaal ontgoochelt lichtjes.

Goedkoop aandeel.
KOPEN.

Op het vlak van lng-transport zijn alle schepen verhuurd. Voor de lngc Excel, het enige lng-schip dat niet op lange termijn verhuurd is, is een contract afgesloten met een nieuwe klant tot eind september. De prijzen voor lpg-tranport zijn nogal gunstig en het 3e kwartaal zou qua resultaten beterschap moeten brengen. Het aantal reeds afgesloten contracten op het einde van het 2e kwartaal lag echter te hoog opdat Exmar hiervan zou kunnen profiteren. De tak offshore activiteiten oogstte in het 2e kwartaal dan weer positieve resultaten.

Gezien een aantal afgeleide financiële producten moesten geëvalueerd worden, verhogen we onze winstramingen voor de winst per aandeel tot 1,30 EUR voor 2013 (1,20 ervoor). Een flink deel van de winst van 2013 zal echter te danken zijn aan meerwaardes afkomstig uit de verkoop van schepen (0,73 EUR per aandeel). Zonder uitzonderlijke elementen mikken we op een winst van niet meer dan 0,50 EUR per aandeel voor 2014. Wel heeft de groep talrijke ontwikkelingsprojecten lopen (platform voor het vloeibaar maken van gas, een derde mobiele ontginningsplatform...). Het is dan ook erg waarschijnlijk dat Exmar in de volgende 12 maanden nieuwe mededelingen doet.

In afwachting ramen we de waarde Exmar, op basis van de waarde van zijn vloot, op ±10 EUR per aandeel. Ook heeft de groep de middelen om haar dividend op peil te houden (0,30 EUR netto), goed voor een rendement van 3,5 %.

 

 

Koers op het moment van de analyse: 8,29 EUR

 

Het Belgische bedrijf Exmar is gespecialiseerd in maritieme gastransporten , met name lpg (liquid petroleum gas) en lng (liquid natural gas). Wat lng betreft speelt de groep een voortrekkersrol inzake de hergassing aan boord van het vloeibare gas. Meer dan 80 % van de lng schepen is verhuurd voor een zeer lange periode (11 tot 23 jaar). De winstbijdrage van de lng-activiteiten is dus zeer stabiel (gemiddeld 0,35 EUR per aandeel per jaar).

 

 

Deel dit artikel