Analyse
Befimmo: advieswijziging 5 jaar geleden - dinsdag 9 juli 2013

De bevak doet aankopen in de Louizalaan en in Antwerpen.

De vooruitzichten blijven somber maar men kan hopen dat het ergste achter de rug is. Voor een klein bedrag kunt u tot zo’n 50 EUR een gokje wagen in de optiek van een herstel van de kantorenmarkt in Brussel op middellange termijn.

 

De bevak heeft in april de fameuze « Blue Tower » langs de Louizalaan gekocht. Het gebouw heeft recent belangrijke renovatiewerken ondergaan. Om de transactie deels te financieren ging Befimmo over tot een private plaatsing van eigen aandelen (3,3 % van het totaal).

 

In juni kondigde de bevak de aankoop aan van het kantoorgebouw AMCA in Antwerpen. Eigenaar AXA Belgium verwerft daardoor een belang van 9,6 % in het kapitaal. Het gebouw is verhuurd aan de Belgische staat voor de volgende 16,5 jaar. Er zal tijdelijk netto een verwateringseffect optreden maar desondanks behoudt de bevak zijn dividendverwachting. In afwachting vertoont de winst van het eerste trimester een mooie voorsprong op de jaarverwachting van de bevak (4,06 EUR) en zelfs de onze (4,17 EUR) die we in dit stadium uit voorzichtigheid aanhouden. Het brutodividend zou onveranderd moeten blijven maar zal netto dalen gezien de stijging van de roerende voorheffing. Op 31/03/13 bedroeg de schuldgraad 48,7 % en de bezettingsgraad 95,7 %. In april verliet Levi Strauss een gebouw in de gedecentraliseerde zone waardoor de bezettingsgraad is gedaald tot 93,5 %. De waarde van de portefeuille is op vergelijkbare basis quasi onveranderd gebleven.

 

Deze bevak is samen met Cofinimmo de enige die nog een décote (9,9 %) heeft. Het nettorendement bedraagt ±5,3 % maar dit is niet verzekerd zoals in het verleden al gebleken is. (±10 %).

 

Koers op het moment van de analyse: 49,13 EUR

 

Deel dit artikel