Analyse
Exmar: staat boven de crisis 5 jaar geleden - woensdag 8 mei 2013

De CEO is erg optimistisch over de vele opportuniteiten die zich aanbieden, o.a. omtrent de toekomstige mogelijkheid om schaliegas te exporteren.

Wel vindt hij het aandeel onterecht ondergewaardeerd decote van 15 %).
KOPEN.

 

De divisies lng- en lpg-transport boeren goed en de recentste innovaties zullen in de toekomst de winst aandikken. Zo is een 2e platformproject voor het vloeibaar maken van gas met het Franse EDF bijna afgerond. Naast de installaties voor het liquefiëren en hervergassen aan boord (sinds 2005), zijn deze platforms een belangrijke innovatie (levering 1e bestelling 2015). Ze bieden nl. deels een oplossing voor het gebrek aan infrastructuren aan land, die erg duur zijn. Gezien hun lagere kost en mobiliteit zijn ze dan ook ideaal om gas te exporteren vanuit kleinere olievelden. Ook staat Exmar op het punt te tekenen voor een 3e mobiel extractieplatform. Ondertussen zijn de resultaten voor het 1e kwartaal in lijn met de verwachtingen. Wel zijn ze beïnvloed door de meerwaarde uit de deal met Teekay LNG (±0,73 EUR per aandeel). Onze ramingen blijven dus ongewijzigd. Hierbij houden we wel geen rekening met de bonus die Exmar uit de productie van het 1e mobiele extractieplatform zou kunnen opstrijken. Die zou per jaar tot ±0,1 EUR per aandeel tot 2016 kunnen bedragen Bijgevolg zal het dividend voor 2014 zeker dat van 2013 evenaren (0,3. EUR netto, rendement 3,8 %).

 

Koers op het moment van de analyse: 7,87 EUR

 

Het innoverende Belgische bedrijf Exmar is gespecialiseerd in maritieme gastransporten , met name lpg (liquid petroleum gas) en lng (liquid natural gas). Wat lng betreft speelt de groep een voortrekkersrol inzake de hergassing van het vloeibare gas aan boord en op mobiele platforms. Meer dan 80 % van de lng schepen is verhuurd voor een zeer lange periode (11 tot 23 jaar). De winstbijdrage van de lng-activiteiten is dus zeer stabiel. De groep ontwerpt ook mobiele extractieplatforms voor kleine offshore olievelden.

 

Deel dit artikel