Analyse
Agfa-Gevaert: 1e kwartaal strandt in de rode cijfers 5 jaar geleden - woensdag 15 mei 2013

De conjunctuur drukt de verkopen waardoor de groep in het 1e kwartaal alweer verlies boekt.

De dalende zilverprijs zou de marges vanaf het 2e kwartaal echter moeten stutten. Voor 2013 mikken we op een kleine winst. Het aandeel blijft riskant maar toch is het een gokje waard.
KOPEN.

 

De omzet in het 1e kwartaal daalt met 4 %, wat aan de crisis en de sterke euro te wijten is. Het zijn vooral de activiteiten voor de grafische industrie (verkopen: -6,3 %) die achteruitboeren, als gevolg van hun grote conjunctuurgevoeligheid. De IT-oplossingen voor de gezondheidszorg (ziekenhuizen) daarentegen doen het goed en de omzet kon er zich stabiliseren. Ook de gespecialiseerde producten zetten een knappe prestatie neer. Ondanks de afnemende verkopen slaagde Agfa er toch in om, dankzij de reeds doorgevoerde herstructureringen (wel nog veel te doen!), zijn bedrijfsresultaat (zonder uitzonderlijke elementen) op een stabiel niveau te houden. Ook kon de groep haar verlies met ±50 % terugdringen t.o.v. het 1e kwartaal 2012 (tot -0,08 EUR per aandeel). Bovendien zou Agfa in de volgende maanden van de dalende zilverprijs moeten profiteren. We schatten dat de zilverfactuur in het 2e kwartaal met 8 % zal slinken en waarschijnlijk nog minder zal bedragen in het 3e kwartaal. Al bij al zou de groep voor 2013 dus toch winst oogsten (ondanks de druk op de verkopen), hetgeen cruciaal is gezien haar schulden in 2015/2016 vervallen.

 

Koers op het moment van de analyse: 1,40 EUR

 

Agfa Gevaert is een Belgische groep die een uitgebreid assortiment van analoge en digitale beeldvormingssystemen en IT-oplossingen voor de grafische industrie en de gezondheidszorg (ziekenhuizen) ontwikkelt.

 

Deel dit artikel