Analyse
Abbot Laboratories: bevestiging van de vooruitzichten 5 jaar geleden - donderdag 18 april 2013

De positieve resultaten van het 1e kwartaal van het 'nieuwe Abbott' bevestigen de gunstige vooruitzichten voor 2013, die niet meer van slechts één product afhangen.

Het goede nieuws is al verrekend in de koers. Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

 

Conform de verwachtingen klom in het 1e kwartaal de winst per aandeel met 5 % (zonder uitzonderlijke elementen) en het omzetcijfer met 3,5 % zonder wisselkoerseffecten. De sterke groei van de takken voedingsproducten (+9 %) en diagnostica (+6 %) compenseerden ruimschoots de dalende verkopen van de poot vasculaire producten
(-6 %). Deze activiteit boert de laatste tijd niet zo goed doordat een aantal royalties op hun eind liepen en deze inkomsten niet opgevangen raken door nieuwe producten De stent Xience Xpedition (gelanceerd in de VS) oogst bvb. niet het verwachte succes. De tak vasculaire producten blijft op lange termijn echter een erg belangrijke groeivector. En zelfs als de huidige medische activiteiten niet evenveel opbrengen als de medicijnen op voorschrift, blijven de groeivooruitzichten erg gunstig dankzij constante innovaties en de sterke aanwezigheid van Abbot op de groeimarkten. Gezien de huidige resultaten en de gunstige vooruitzichten, bevestigde de groep de vork waarin het de resultaten voor het volledige boekjaar 2013 situeert. We behouden onze prognoses (zonder uitzonderlijke elementen): 2 USD voor 2013 en 2,2 USD voor 2014.

 

Koers op het moment van de analyse: 37,28 USD

 

Abbott Laboratories is een gediversifieerde Amerikaanse farmagroep die geneesmiddelen, voedingsproducten en medische apparatuur (diagnosehulpmiddelen en vasculaire instrumenten) produceert. Sinds de overname van de farmapoot van Solvay is de groep ook actief in vaccins.

 

Deel dit artikel