Analyse
Aandeelhouders HP roeren zich… 5 jaar geleden - donderdag 11 april 2013

De voorzitter van de raad van bestuur van de Amerikaanse informaticagroep HP heeft eind vorige week zijn ontslag ingediend.

Dat is een morele overwinning voor de aandeelhouders van de groep. Op de algemene vergadering van 20 maart kon de herbenoeming van Ray Lane immers slechts op 59% van hun stemmen rekenen.
Ontdek onze rubriek Corporate Governance, met onze eisen en onze enqueteresultaten in het domein.

 

Lane betaalt zo de prijs voor het rampzalige beheer sinds hij in november 2010 de teugels in handen kreeg. Zijn meest opvallende mistasten was de dure overname in 2011 van Autonomy, de Britse producent van software voor bedrijven. Zonder een duidelijke strategische visie zal HP het o.i. niet makkelijk krijgen om zich te herpakken.

 

Er zijn wel vaker CEO's die moeten opstappen onder druk van de raad van bestuur, maar een voorzitter van de raad van bestuur die zijn biezen moet pakken, is toch veeleer uitzonderlijk. Zijn belangrijkste rol bestaat erin de strategische krachtlijnen uit te tekenen en controle uit te oefenen over de dagelijkse leiding van het bedrijf door de CEO. De voorzitter is de vertegenwoordiger van de aandeelhouders, die in hun naam moet waken over een degelijk operationeel beleid. Elk jaar wordt er over zijn functie beslist bij meerderheid van stemmen, net zoals over die van de andere bestuurders. Dat zo'n vertegenwoordiger van de aandeelhouders de eer aan zichzelf houdt, gebeurt helaas nog veel te weinig, ook bij overduidelijk slecht beheerde ondernemingen. Zo vielen er ondanks de financiële crisis maar heel weinig "slachtoffers" onder de bestuursvoorzitters van banken en voelden zij zich zelden of nooit geroepen om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de miljarden euro's die de aandeelhouders in rook zagen opgaan.

 

We kunnen alleen maar hopen dat de "aandeelhoudersrevolte" bij HP, en de nieuwe wind inzake aandeelhoudersrechten, die bijv. ook waait door de verhoogde controle op de vergoeding van bedrijfsleiders in Zwitserland, ook andere aandeelhouders ertoe zal aanzetten om hun stem luider te laten horen op algemene vergaderingen en indien nodig toplui ertoe te dwingen om rekenschap af te leggen, in plaats van zich al te hardnekkig vast te klampen aan hun postje…

 

Deel dit artikel