Analyse
Warehouses De Pauw: premie van 66 % 5 jaar geleden - dinsdag 26 maart 2013

De jaarresultaten waren opnieuw ijzersterk, maar zonder verrassingen.

Warehouses De Pauw noteert maar liefst 66% boven zijn intrinsieke waarde. Het rendement bedraagt maar ±4,7% meer. De prestaties in het verleden waren indrukwekkend en de vooruitzichten blijven erg gunstig, maar daartegenover staat een erg hoog prijskaartje dat maar te rechtvaardigen valt als de grote beleggersappetijt blijft aanhouden (wat lang niet zeker is als de rente zou beginnen te stijgen). Houden als u zich bewust bent van de risico's.

 

De winst klokte af op 3,67 EUR per aandeel. Zoals aangekondigd ligt het brutodividend 5,4% hoger maar helaas wordt die stijging bijna volledig uitgewist door de stijging van de roerende voorheffing en bedraagt het nettodividend 2,325 EUR. Het is betaalbaar in mei, met de mogelijkheid om voor aandelen te kiezen. De bevak verraste wel aangenaam met zijn verwachtingen. Voor boekjaar 2013 mikt WDP op een winst van 3,85 EUR en tegen 2016 op 4,40 à 4,60 EUR. Vooral dat laatste is goed nieuws, want wij verwachtten een afvlakking van de winststijging. Door de erg hoge koerspremie en de blijvend grote beleggersappetijt voor de bevak (ondanks de prijs die veel hoger ligt dan de ramingen door experten) kan WDP goedkoop vers kapitaal aantrekken, waardoor de waarde van de bestaande aandelen en de winst stijgen. Voorwaarde is dan wel dat die appetijt aanhoudt. WDP mikt voor mei 2014 op een dividend van 2,4375 EUR, een stijging van 4,8 %. De bevak verwacht tegen 2016 ook de waarde van zijn vastgoedportefeuille met 50% te verhogen (+17,6% in 2012, met vooral acquisities in Nederland). Aangezien de schuldgraad al 56,1% is, zullen kapitaalverhogingen in cash of via andere inbrengen onvermijdelijk zijn om die plannen te realiseren. De geografische spreiding van de portefeuille is 55% België, 33% Nederland, 8% Frankrijk, 2% Roemenië en 2% Tsjechië. De panden in Tsjechië worden wellicht heel binnenkort verkocht. Exclusief wijzigingen klauterde de waarde van de portefeuille vorig jaar slechts 0,2% hoger.

 

Koers op het moment van de analyse: 49,39 EUR

 

Deel dit artikel