Analyse
Intervest Retail: premie van 10 % 5 jaar geleden - dinsdag 26 maart 2013

De waarde van de portefeuille (excl. wijzigingen) is in 2012 met 1,8% gestegen.

De premie bedraagt 10%, het nettorendement 3,9%. De vooruitzichten zijn vrij goed. We kopen rond 50 EUR.

 

De winst 2012 (2,62 EUR) beantwoordde aan onze verwachtingen. Het brutodividend dat in mei wordt uitgekeerd zal 3,6% hoger liggen, maar door de gestegen roerende voorheffing zal het nettodividend (1,965 EUR) 1,7% lager uitkomen dan vorig boekjaar. De waarde van de portefeuille (excl. wijzigingen) is in 2012 met 1,8% gestegen. Dat is een pak beter dan bij de meeste andere bevaks en is o.a. te danken aan de gestegen huurgelden. Intervest Retail heronderhandelde in 2012 maar liefst 15% van zijn huurcontracten, wat resulteerde in een gemiddelde huurstijging van 22%. De portefeuille bestaat voor ongeveer gelijke delen uit gebouwen in stadscentra enerzijds en winkels langs verkeersaders en shoppingcentra anderzijds. Omdat de meerwaarde op termijn ervan hoger wordt ingeschat wil de bevak op middellange termijn het gewicht van de centrumpanden opvoeren tot twee derden, ondanks hun lagere rendement. De bezettingsgraad (97,3% op 31/12) blijft hoog. Intervest verkocht een paar niet-strategisch geachte panden (winkelcentrum in Andenne, winkels in de buurt van Bergen, Beaumont en Hasselt). Die waren samen goed voor zowat 3% van de portefeuille en± 4% van de huurinkomsten. De schuldgraad blijft laag (±33%). De hogere huurgelden en de blijvend lage rentevoeten zullen het resultaat in boekjaar 2013 stimuleren. Het blijft evenwel afwachten of de bevak zijn schuldenlast zal verhogen door nieuwe acquisities te doen. Daarnaast houden we rekening met het feit dat de strategie om zich te versterken in de stadscentra de rentabiliteit op korte termijn kan aantasten. Op dit moment tippen we op een stijging met ±3% voor de winst 2013 en het dividend in mei 2014.

 

Koers op het moment van de analyse: 50,99 EUR

 

Deel dit artikel