Analyse
Drie aandelen voor een diversificatie in de verzekeringssector 5 jaar geleden - maandag 11 maart 2013

De meeste verzekeraars verwachten een gunstig 2013. Zo beschikken ze op de beurzen nog over een zeker stijgingspotentieel. Ze verdienen dus een plaatsje in uw portefeuille. Hoe belegt u het best?

Voor de verzekeringssector is de opwaardering nog niet afgelopen. Gezien zijn enorme afhankelijkheid van het financiële klimaat is de sector toch iets risicovoller dan het gemiddelde. Beleggen in verzekeringsbedrijven mag dus niet uw eerste keuze zijn. U kunt het wel als een diversificatie in uw portefeuille beschouwen.
In deze optiek kunt u kiezen tussen de volgende aandelen.

 

Aegon
De resultaten van het 4e kwartaal zijn beter dan verwacht, wat vooral te danken is aan de Amerikaanse markt en een voorkeur voor minder volatiele producten (dus niet gelinkt aan een rendementswaarborg: overlijdensverzekeringen, gezondheidszorg...). Aegon zal in 2013 zijn aandeelhoudersstructuur vereenvoudigen, wat zijn soliditeit zal verhogen.

 

Axa
Het resultaat van het filiaal vermogensbeheer herstelt stilaan. De groep spint voorzichtig garen in het buitenland maar kreunt onder de blootstelling aan de Franse markt, die onder meer onder de fiscale instabiliteit lijdt.

 

Zurich Insurance
De Zwitser stelt zijn schadeverzekeringscontracten selectiever op en kan zo een grotere rendabiliteit genereren dan zijn concurrenten. Ook kan hij een guller dividend uitkeren (17 CHF bruto voor 2013). Zurich Insurance beheert zijn portefeuille nauwgezet en verhoogde zijn tarieven. Aandeel van onze selectie met een fraai dividend.

 

Helemaal opgeknapt

In 2011 leed de sector onder de Europese schuldencrisis en de grote natuurrampen. Voor 2012 daarentegen behaalden de meeste verzekeraars (die wij opvolgen) een beter resultaat dan verwacht. De vrees voor het uiteenvallen van de eurozone was namelijk grotendeels verdwenen. Bovendien vielen de bankherstructureringen erg zwaar en duur uit, terwijl de verzekeringssector zijn activiteiten makkelijker kon herschikken.

 

Dankzij hun goede resultaten konden de verzekeraars hun soliditeit verhogen (gemiddelde stijging van 15 % van het eigen vermogen) en hun dividend behouden. Ca. 40 % van de winst behaald in 2012 werd uitgekeerd (Zurich Insurance keerde zelfs 70 % uit).

 

Vanwaar de groei?

Tijdens de bekendmaking van hun resultaten voor 2012, legden de verzekeringsmaatschappijen nogmaals hun strategie in grote lijnen uit :
– In de tak schadeverzekeringen: de premies verhogen en selectiever contracten toekennen.
– In de tak levensverzekeringen: een hoger rendement nastreven op hun belegging om engagementen t.o.v. de klanten te kunnen nakomen. Geen gemakkelijke opdracht gezien de lage rentevoeten en de nieuwe reglementering (verzekeraars mogen maar een beperkt aantal aandelen in hun portefeuille hebben). Hierdoor nemen sommigen meer risico's door hun investeringen te diversifiëren (bedrijfsobligaties, leningen aan KMO's...).
– Minder winstgevende activiteiten afstoten.
– Producten verkopen die vaste commissies opbrengen (niet gelinkt aan een rendementswaarborg).
– Focussen op de interne groei en niet op dure overnames (uitzondering is de Britse Prudential dat een meer dynamische groei in Azië nastreeft).

 

Ramingen

Voor 2013 tippen we op een gemiddelde stijging van de bedrijfswinst tussen 5 en 8 % t.o.v. 2012 (zonder uitzonderlijke elementen). Niks spectaculairs maar toch een redelijk resultaat gezien de Europese recessie, de zwakke economische groei op wereldniveau (beiden wegen op de vraag naar verzekeringsproducten) en de lage rentevoeten. Zo stelde Axa zijn doelstellingen voor 2015 neerwaarts bij en is Allianz erg voorzichtig wat betreft 2013.

 

Bij Ageas (houden) was het vierde kwartaal 2012 was uitstekend. Het overtrof onze verwachtingen (dividend: +50 %). De groep slaagde er ook in om het resterende puin van het vervallen Fortis-imperium grotendeels op te kuisen (alle risico's nog niet van baan). In de toekomst wil de groep zich vooral richten op schadeverzekeringen (minder afhankelijk van de financiële markten) en de groeilanden (Azië).

 

Deel dit artikel