Analyse
Resultaten van vijf vastgoedbevaks… 5 jaar geleden - dinsdag 12 februari 2013

… en enkele wijzigingen.

De resultaten van vijf vastgoedbevaks, zijn conform de verwachtingen (Montea, Cofinimmo, Intervest Retail, Intervest Offices & Warehouses) of liggen er net iets boven (Wereldhave Belgium).

 

Cofinimmo handhaaft zijn brutodividend over het boekjaar 2012 (maar netto daalt het tot 4,875 EUR door een hogere roerende voorheffing). Dit jaar echter zal het zijn brutodividend met 0,50 EUR verlagen.

 

Voor Intervest Retail verhogen we onze aankooplimiet tot ±50 EUR.

 

Voor Wereldhave Belgium verhogen we onze aankooplimiet tot ±83 EUR.Deel dit artikel