Analyse
Verzekeringssector: nog potentieel in 2013 5 jaar geleden - donderdag 3 januari 2013

We selecteerden voor u drie aandelen van solide verzekeraars met een degelijke herstelstrategie.

De verzekeringssector blijft minder riskant dan de banksector. De verzekeraars zijn minder afhankelijk van de markten voor hun financiering, de klanten zijn honkvaster en de bedrijfsvoering is voorzichtiger. We zien geen reden om ons risiconiveau van 3 te wijzigen. Als diversificatie voor uw portefeuille vinden we drie aandelen koopwaardig:

 

Aegon (+63,46% in 2012) gaat resoluut voor rentabiliteit en niet zozeer voor volumes. De kosten zijn onder controle.
Zurich Insurance (+23,80%) maakt deel uit van onze selectie aandelen met een gul dividend.
Axa (+ 42,40%) heeft ons in 2012 wat ontgoocheld door zijn groeivooruitzichten terug te schroeven maar de strategie blijft steek houden: hercentreren op levensverzekeringen, verhogen van de marges voor niet-leven en terugdringen van het relatieve gewicht van Europa.

 

Terugblik op 2012

De Europese verzekeraars kunnen terugblikken op een goed 2012, met een globaal rendement (koers + dividend in EUR) van 37,53%. De redding van de eurozone door de ECB deed het risiconiveau dalen en blies zowel bank- als verzekeringsaandelen nieuw leven in. Veel verzekeraars toonden zich ijverige herstructureerders: hercentreren op kernactiviteiten, versterken van de soliditeit, lagere afhankelijkheid van de aandelenmarkten, enz.

 

Vooruitzichten 2013

De marktcontext oogt niet schitterend voor de Europese verzekeraars maar ze hebben de voorbije jaren wel aangetoond dat ze in staat zijn hun resultaten op peil te houden.
De blijvend lage rentestand weegt op de rentabiliteit van de levensverzekeraars, die activiteiten zullen blijven ontwikkelen die commissielonen genereren (minder afhankelijk van intrestvoeten).
Bij de niet-levensverzekeringen (o.a. schadeverzekeringen) zullen een grote selectiviteit in het klantenbestand en het optrekken van de tarieven wellicht de ordewoorden blijven.
Globaal bekeken zal de groei van de courante winstcijfers beperkt zijn in 2013 (vooral voor leven) en pas in 2014 versnellen als de economische situatie verbetert.

 

Houden

ING (+27%) kreeg van Europa een radicale vermageringskuur opgelegd en zal normaal tegen eind 2018 al zijn verzekeringsactiviteiten van de hand doen.

Ageas (+ 93,20%) liet uitstekende prestaties optekenen en kan bogen op mooie groeivooruitzichten, vooral in het buitenland. We zijn echter geen koper door de juridische risico's gekoppeld aan het Fortis-verleden.Deel dit artikel