Analyse
Overnemen of afstoten: beide zeer gunstig? 5 jaar geleden - woensdag 16 januari 2013

Sommige bedrijven begeven zich op het overnamepad, andere stoten dan weer activiteiten af. Wat bij deze gelegenheden opvalt is dat de gespecialiseerde pers zich meestal positief uitlaat voor zowel overnames als voor het afstoten van activiteiten. Nochtans staan de twee verrichtingen haaks op elkaar…

En dit optimisme blijft bestaan hoe de conjunctuur ook draait of keert of wat de aard van de activiteit ook moge zijn. Waarom is dit?

 

Optimistische analisten?

Analisten onderstrepen vaak in hun commentaren op een overname (of een fusie) dat de operatie synergieën met zich zal meebrengen, dat ze dus de verkopen zal doen toenemen of de kosten zal doen verminderen. Wanneer ze uitleg verschaffen bij een verkoop, verheugen ze zich op een welgekomen "concentratie op de kernactiviteiten" en/of verblijden ze zich in de toestroom van liquiditeiten die de verkoop zal opleveren, goed om de schulden af te bouwen en de aandeelhouder beter te remunereren.
Verschillende redenen kunnen worden aangehaald voor het optimisme in de twee gevallen.
Aan de ene kant worden analisten beïnvloed door de zakenbanken die de fusie, overnames of verkoop begeleiden. Aangezien deze laatste commissie krijgen om deze verrichtingen in goede banen te leiden, hebben ze er alle belang bij om ze in een positief daglicht te stellen. Aan de andere kant wordt de mening van de gespecialiseerde journalist ook beïnvloed door de commentaren die de betrokken bedrijven geven. Het staat als een paal boven water dat ze positief over de overeenkomst berichten.

 

Voor de belegger?

Wat moet de aandeelhouder hier allemaal van denken? Is het beter voor het bedrijf waar hij aandeelhouder van is om uit te breiden of om af te slanken? Wat moet de aandeelhouder van het informaticabedrijf Hewlett Packard denken over al hetgeen in de pers is verschenen over de tegenvallende overname van de Britse softwaregroep Autonomy in 2011? Blijkbaar heeft Hewlett Packard zich enorm verkeken in de overname.
Hoe reageert de aandeelhouder van BP, ontgoocheld sinds de ramp in de Golf van Mexico, op de talloze desinvesteringen van de groep van de voorbij twee jaar?
De aandeelhouder mag niet uit het oog verliezen dat een transactie naast positieve punten ook gevaren inhoudt, wat de commentaren ook mogen zijn bij de bekendmaking van een transactie. Onze eigen ervaring en universitaire studies tonen dit aan. Het is geen uitzondering dat een overname een dekmantel is om het onvermogen van de directie om groei te creëren weg te moffelen. Het topmanagement, onder druk van de markt om op korte termijn goed te presteren, laat zich al te vaak verleiden om overnames te duur te betalen. De aandeelhouder moet later met tegenvallende rendementen het gelag betalen. Het afstoten van een activiteit kan het teken van een mislukking zijn, onder meer van een overname die niet de gehoopte resultaten heeft gebracht.
De verkoop kan trouwens gebeuren tegen bradeerprijzen…

 

Interne groei

Elke financiële beslissing van een bedrijf heeft gevolgen op de winstgevendheid, zowel op korte als op lange termijn, en dat is uiteindelijk wat er toe doet, wat de koppen rond overnames of het afstoten in de pers ook mogen zijn. Het is ook belangrijk dat men een bedrijf kan beoordelen zonder rekening te houden met de transactie in kwestie door de kwaliteit van de interne groei of organische groei in het jargon tegen het licht te houden. Hoe evolueren de verkopen en de winst zonder rekening te houden met recent overgenomen of afgestoten activiteiten. Iets waar wij in onze analyses zeker rekening mee houden.

 

Deel dit artikel