Analyse
Nordea verhoogt zijn dividend 5 jaar geleden - woensdag 30 januari 2013

Het resultaat voor 2012 bevestigt de soliditeit van de groep en we verhogen onze ramingen, maar de koers blijft te hoog voor een aankoop.


Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

 

Na een moeilijk 3de kwartaal 2012 rechtte Nordea de rug in het 4de. De winst van de activiteit kredieten verloor 1% maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de stijging van de commissielonen uit de bankactiviteiten (+14%). Ook de kosten bleven (zoals beloofd) onder controle. Tot slot blijven de verliezen op niet-terugbetaalde kredieten hoog, maar was er toch een lichte daling t.o.v. het 3de kwartaal. Rekening houdend met dit alles verhoogde Nordea zijn dividend over boekjaar 2012 van 0,26 naar 0,34 EUR bruto (brutorendement 4,4%). Een opsteker, we hadden ons verwacht aan een status-quo. De groep bevestigde ook dat ze op middellange termijn blijft mikken op een rendement op eigen vermogen van 15% (t.o.v. 12,1% eind 2012), op voorwaarde dat de markten zich verder normaliseren (lees: stijging rente). Dat realiseren wordt niet evident gezien de schuldenlast van de Scandinavische gezinnen en de mogelijke zure marktoprispingen in Europa. Nietttemin verhogen we dankzij de goede kwartaalresultaten onze winstprognoses voor 2013 van 6,30 naar 6,80 SEK, en voor 2014 van 6,70 naar 7 SEK. Ondanks de dividendstijging en de winstvooruitzichten blijft het aandeel echter correct gewaardeerd.

 

Koers op het moment van de analyse: 68,45 EUR

 

De bank Nordea is ontstaan uit de fusie van Zweedse, Finse, Noorse en Deense banken; vooral actief als retailbank. De Zweedse overheid bezit 20 % van het kapitaal.

 

Deel dit artikel