Analyse
Is financiƫle sector top? 5 jaar geleden - donderdag 24 januari 2013

De bank- en verzekeringsaandelen werden in 2012 gretig opgepikt.

Voor de waardering van de sector kijken we naar de koers/boekwaarde verhouding. Hij schommelt momenteel rond de 0,8. Hoewel die lager is dan 1 vinden we die hoog rekening houdend met de onzekerheden rond de sector. Voor de banken beperken we ons tot een HOUDEN advies.
Onze voorkeur gaat uit naar de verzekeraars die minder druk ondervinden. De sector is daarenboven minder risicovol en biedt hogere dividenden.
We hebben drie favorieten:
Aegon, Zurich Insurance en Axa.

 

Waarom deed de financiële sector het het voorbije jaar zo goed?

De financiële waarden (banken: +19 % en verzekeringssector: +25 %) waren bij de grootste winnaars in 2012 na een zeer moeilijk jaar 2011. De meeste banken hebben immers hun inspanningen voortgezet om hun schulden te verminderen en het eigen vermogen op te krikken (dividendmatiging, afstoten van activiteiten, financiering op de markten…). Ze hebben daarnaast het risico van hun operaties afgebouwd zoals BNP Paribas en UBS. Een externe steunfactor was de interventie van ECB-voorzitter Mario Draghi midden 2012 om landen uit de eurozone ongebreidelde steun te beloven. De forse terugval van de rentevoeten van papier uit de periferie heeft de banken en verzekeraars, die enorm veel van deze uitgiftes in portefeuille hebben, geholpen.
De verbetering van het risicoprofiel en de terugkeer van de rust hebben beleggers opnieuw in de armen van de financiële waarden gedreven. Zo hebben fondsbeheerders voor het eerst sinds 2007 een overwogen positie in banken. Dit houdt in dat ze in hun portefeuilles een hoger percentage aan financiële aandelen aanhouden dan er in de referentie-indices zitten.

 

Kan deze beweging aanhouden?

We verwachten tegenover de resultaten van 2012 een winststijging dit jaar. Nieuwe kostenreducties onder invloed van de besparingsplannen en de lichte terugval van de dubieuze kredieten zullen een handje toesteken. We rekenen daarenboven ook op een lagere volatiliteit op de markten en dit is positief voor beheer van activa en investeringsbankieren. Maar een hele resem banken moet nog grote inspanningen leveren om hun eigen vermogen verder te verstevigen en wederom op te bouwen (Deutsche Bank, Crédit Suisse,…). Dit beperkt wel hun capaciteit om te investeren. Voor 2014 zien we de situatie opklaren zeker als de economie zich herpakt en daar rekenen we toch op. Op het vlak van regelgeving is de toestand nog niet duidelijk en dit zorgt voor onzekerheid, een minpunt.

Deel dit artikel