Analyse
Europese Commissie: wanneer njet bij overname? 5 jaar geleden - woensdag 23 januari 2013

De Europese Commissie heeft de overname van TNT Express door UPS niet zou goedgekeurd.Op welke criteria baseert de instelling zich om tot een dergelijk besluit te komen.

UPS blaast de aftocht

Begin vorige week werden heel wat beleggers opgeschrikt door de aankondiging van koerier UPS dat het de aftocht blies wat de overname van TNT Express betrof. De Europese Commissie zou het licht niet op groen willen zetten. Het aandeel van TNT Express dook 40 % lager. Ondanks de daling was de verrassing niet compleet want de markt voelde al een tijdje nattigheid. De koers noteerde al sinds midden september, toen een onderzoek door de Commissie werd gestart, onder de biedprijs.

 

Mechanisme

‘Brussel’ heeft sinds 1989 al 22 fusies en overnames doen afketsen (goed voor een gemiddelde van 1 per jaar). Het jaar 1989 is niet toevallig want toen werd op Europees niveau een blokkeringsmechanisme uitgedokterd. Hiermee wilde men de verdediging van één van de doelstelling van de Europese Unie, namelijk de mededinging binnen de interne markt vrijwaren, mogelijk maken. Dit is één van de weinige bevoegdheden die lidstaten volledig aan Europa hebben toevertrouwd.
Hoe verloopt deze procedure? Bij een overname of fusie tussen één of meerdere spelers actief binnen de Europese Unie buigt in eerste instantie het auditoraat bij de Raad voor de Mededinging (van het land of de landen waar de hoofdzetel(s) gevestigd zijn) over de transactie. Indien men verder onderzoek nodig acht, dan wordt het dossier overgemaakt aan de Europese Commissie, aan de commissaris voor concurrentie. Na een onderzoek geeft deze laatste dan een advies aan het college van commissarissen dat uiteindelijk het advies moet bekrachtigen. De kans dat het college het advies niet bevestigt, is zeer klein.

 

Criteria

De criteria die de Commissie hanteert zijn vrij eenvoudig. Als de overname of fusie ervoor zorgt dat één bepaalde partij dreigt de werking van de vrije markt te verstoren of er mogelijk een oligopolie zal worden gevormd waardoor een beperkt aantal partijen de regels (en prijzen) op een bepaalde markt kunnen gaan bepalen, dan neemt de Commissie een negatieve beslissing. In plaats van het licht op rood te zetten kan ze ook haar toestemming geven op voorwaarde dat nieuwe entiteit bepaalde activa gaat verkopen of afstoten. Een onderneming wordt te groot wanneer het 50 % van de markt in handen heeft en een oligopolie is wanneer twee of drie ondernemingen de dienst uitmaken en geen enkel bedrijf nog de kritische drempel bereikt. De betrokken bedrijven kunnen altijd in beroep gaan maar het Europese Hof kijkt dan enkel of de Commissie haar boekje te buiten is gegaan.

 

En IRIS?

Het Japanse Canon heeft in september 2012 een bod op het Belgische informaticabedrijf IRIS uitgebracht. Ondertussen is de koers van IRIS onder de biedprijs gevallen. De reden moet bij het lopende onderzoek van de Europese Commissie worden gezocht. De Belgische Raad voor de Mededinging had om dit onderzoek gevraagd omdat het samengaan van het tweetal de concurrentie in ons land mogelijk gaat beperken. We zijn echter van oordeel dat de Commissie waarschijnlijk aan Canon zal vragen enkele activiteiten af te stoten maar niet de transactie zal doen afketsen. Verschillende fondsbeheerders lijken ook deze mening toegedaan en bouwen momenteel posities in het aandeel op. Wij willen zo ver niet gaan en raden enkel aan de IRIS aandelen te houden.

 

Deel dit artikel