Analyse
CMB: 2013 en 2014 beloven weinig goeds 5 jaar geleden - vrijdag 18 januari 2013

2012 was een rampjaar voor de transporttarieven voor droogvracht en ook de komende boekjaren dreigen in het rood te eindigen.

De blootstelling aan lage tarieven neemt toe en de potentiële meerwaarden op participaties zijn intussen beperkt. Het aandeel is correct gewaardeerd.
HOUDEN.

 

In 2012 bleef de rentabiliteitsdrempel buiten bereik, met droogvrachttarieven die ±50% zijn gedaald voor de grootste schepen. De overcapaciteit op de markt zal wellicht nog verslechteren: na +10,5% in 2012 zou de wereldvloot nog sterker kunnen groeien in 2013. Het droogvrachttransport leverde in 2012 al maar amper een positieve bijdrage aan de winst (excl. uitz. elementen) en naarmate oudere contracten (aan hogere tarieven) op hun einddatum komen, zullen de verliezen toenemen. Bij gebrek aan opportuniteiten om interessante langetermijncontracten af te sluiten, was de blootstelling van CMB aan de actuele marktprijzen de voorbije 10 jaar nog nooit zo hoog. De komende twee jaren zullen verlieslatend zijn, met verliezen van 0,1 tot 0,5 EUR per aandeel. Noch de luchtvaartactiviteiten, noch de eventuele meerwaarden op participaties zullen de resultaten kunnen redden. Die laatste genereerden ruim 90% van de winst 2012 (2,95 EUR per aandeel) maar de resterende participatie in mijngroep FMG vertegenwoordigt maar een waarde meer van ±1,2 EUR per aandeel CMB.

 

Koers op het moment van de analyse: 15,10 EUR

 

CMB is een Belgische rederij, via dochter Bocimar actief in het vervoer over zee van bulkgoederen. Via een 51 %-participatie in ASL ook actief in luchtvervoer (vracht- en passagiervervoer, leasing).

 

Deel dit artikel