Analyse
Econocom in de tang van de banken? 5 jaar geleden - woensdag 5 december 2012

Het businessmodel van Econocom is aantrekkelijk in tijden van crisis maar de groei is afhankelijk van de welwillendheid van de banken, en dat verontrust ons.

Econocom biedt Europese bedrijven IT- en telecombeheerdiensten aan.

Na de koersrally is de waardering aan de hoge kant.

U steekt o.i. beter uw winst op zak.

VERKOPEN.

 

Apart businessmodel

De omzet van Econocom, grotendeels ondersteund door de geslaagde overname van het Franse ECS in 2010, is tussen 2009 en 2012 verdubbeld, de winst (excl. uitz. elementen) doet nog iets beter. Dat zijn vooral de financieringsactiviteiten die het meest bijdragen aan de bedrijfswinst (naar verwachting 82% in 2012 t.o.v. 52% in 2006). Econocom levert het materieel aan zijn klanten en draagt het de toekomstige leasebetalingen in 1 keer tegen een vast bedrag over aan de banken. De activiteit slorpt zo maar weinig kapitaal op en laat een kleine marge over, terwijl de risico's op wanbetaling worden overgeheveld naar de bank. Naast het feit dat er in Europa nog niet zoveel geleased wordt, pleiten ook de hernieuwingsgraad (2/3 van de klanten) en de contractuitbreidingen (60% van resterende 1/3) voor Econocom in deze crisistijden, veel bedrijven willen immers hun cash- en investeringsbeheer optimaliseren.

 

Groei onzeker

Keerzijde van dit businessmodel is dat Econocom sterk afhankelijk is van de banken, die niet warmlopen voor de nieuwe initiatieven van de groep (o.a. beheer van mobiele oplossingen), nochtans de toekomstige groeimotor. Om minder schatplichtig te worden aan die banken richtte de eigenaar van Econocom in joint venture met het bedrijf zijn eigen financierings-maatschappij op. Naast het risico op belangenconflicten zijn de middelen echter beperkt. De IT-budgetten in Europa staan onder druk en wegen op de niet-leasingactiviteiten. De groei van de omzet, de marges, en dus ook van de winst in 2013, lijkt ons onzeker.

 

Neem uw winst

Over de eerste 9 maanden van 2012 is de omzet al met 5 % gedaald en de blootstelling aan Zuid-Europa blijft erg groot (27 % van de bedrijfswinst in het eerste halfjaar). De winst in 2012 zal wellicht afklokken in de buurt van de vooropgestelde 0,50 EUR per aandeel, en op die basis is de waardering van het aandeel te rechtvaardigen. Hoewel de groep geen schulden heeft, is de boekhoudkundige waarde slechts 1,80 EUR p.a., is de goodwill hoog (1,90 EUR) en blijft het dividendrendement laag (1,6% netto).

 

Koers op het moment van de analyse: 5,14 EUR

 

Deel dit artikel