Analyse
Holding Texaf: wat met burgeroorlog in Congo? 5 jaar geleden - maandag 26 november 2012

Texaf overleefde al veel moeilijke periodes in Congo en het zag ernaar uit dat de holding in het zog van de economische heropleving eindelijk zijn patrimonium zou kunnen valoriseren.

Door de nieuwe burgeroorlog waarin Congo dreigt te belanden, ligt die hoop nu aan scherven. Het is vooral de intrinsieke waarde die de waarde van het aandeel uitmaakt. Die is gebaseerd op de waarde van de terreinen, waarvan de meeste nog onbebouwd zijn en mag in vredestijd makkelijk op het dubbele van de koers worden geraamd. Door de onrust zien we niet snel een einde komen aan de financieringsproblemen. Bovendien is een correcte schatting van de activa erg onzeker en zal de décote niet snel wegsmelten, integendeel!
VERKOPEN.

 

In de periode 2010-2012 zou de economische groei in de DRC gemiddeld 7 % op jaarbasis bedragen, vooral met dank aan de mijnbouw. Voor 2013 tipt het IMF op een groeicijfer van 8,3 %. Maar door de wereldwijde economische vertraging en de verslechtering van de politieke situatie, is dat niet langer realistisch.

 

Een explosieve situatie…

Een paar dagen geleden hebben de M23-rebellen Goma ingenomen, de hoofdstad van Noord-Kivu. Bij gebrek aan een krachtig mandaat moesten de 17.000 blauwhelmen dat laten gebeuren. De rebellen zwoeren dat ze heel Congo zouden bevrijden van het regime van president Kabila. De M23-beweging wordt gesteund door Rwanda, om voor de hand liggende redenen (o.a. bescherming verbannen genocideplegers, in handen krijgen mijn- en olierijkdommen).

 

…nefast voor de economie

In het beste geval onderhandelt Kabila over zijn vertrek, met alle juridische en fiscale onzekerheid tot gevolg die een regimewissel veroorzaakt. Niet echt geruststellend in een land dat door de Wereldbank als 178ste op 183 wordt gerangschikt inzake ondernemersklimaat (corruptie, overmatige belastingen, enz.). In het slechtste geval onploft het kruitvat en krijgen we een nieuwe burgeroorlog of zelfs een regelrechte oorlog waarin ook diverse buurlanden betrokken zullen raken. Niet meteen ideaal om investeerders aan te trekken, de economie te ondersteunen en het patrimonium van Texaf ten gelde te maken (158 ha in en rond Kinshasa).

 

Koers op het moment van de analyse: 21,60 EUR

 

Deel dit artikel