Analyse
Aedifica: resultaat beter dan verwacht 5 jaar geleden - woensdag 7 november 2012

Maar de verwachte kapitaalverhoging dreigt op de koers te wegen.

VERKOOP rond 45 EUR.

 

De jaarwinst (einde boekjaar 30 juni) van 2,14 EUR per aandeel klokte een stuk hoger af dan de verwachtingen van de vastgoedbevak zelf (1,88 EUR), en zelfs dan die van ons (1,96 EUR). De verrassing kwam vooral van de spectaculaire stijging in het laatste kwartaal (van 73,1 naar 87,3 %) van de bezettingsgraad van het gedeelte bemeubelde flats, dat erg conjunctuurgevoelig is en goed is voor ± 10 % van de portefeuille. Daarnaast werd de stijging ook gevoed door een aantal recente acquisities, de gedaalde rentevoeten en diverse indexaanpassingen van huurcontracten op 1 januari. Het dividend (5 november) bedraagt 1,86 EUR bruto (- 21 % belasting via uw belastingaangifte) en Aedifica voorziet nu al een stijging van het dividend met ± 2,2 % in november 2013 en een winststijging van 3,3 % voor het lopende boekjaar. De schuldgraad bedraagt 49,9 % en de vastgoedbevak wil op korte termijn een kapitaalverhoging doorvoeren om nieuwe projecten te kunnen financieren (voorkeur blijft uitgaan naar rusthuizen). Alleen al op basis van de geplande investeringen zou de portefeuille met ruim 20 % moeten aangroeien tegen 2015/2016. Een nieuw gegeven is ook dat de vastgoedbevak wijzigingen wil doorvoeren aan een deel van zijn portefeuille appartementen in de hoop mooie meerwaarden te realiseren. Op 12 maanden is de waarde van de portefeuille met 1,6 % gestegen (bij ongewijzigde situatie). De koers verloor wat terrein toen bekend raakte dat het dividend van residentiële vastgoedbevaks belast zou worden, maar lang niet voldoende om het rendement op peil te houden. De premie t.o.v. de intrinsieke waarde bedraagt nog altijd 23 %. Rekening houdend met een voorheffing van 21 % bedraagt het rendement slechts 3,3 %.

 

Koers op het moment van de analyse: 45,90 EUR

 

Deel dit artikel