Analyse
Aandelen met meervoudig stemrecht brengen minder op 5 jaar geleden - dinsdag 27 november 2012

Een recente studie in de VS toont het aan.

Een recente studie in de VS toont aan dat over de voorbije 10 jaar aandelen van bedrijven die verschillend stemrecht verlenen aan verschillende categorieën van aandeelhouders gemiddeld ±2 % per jaar minder opbrachten (in USD) dan bedrijven die het principe huldigen "één aandeel, één stem".

 

Aandelen met meervoudig stemrecht worden vaak toegekend aan oprichters of bedrijfsleiders om hen de kans te bieden beslissingsprocedures te controleren, al hebben ze niet de meerderheid van het kapitaal in handen. Dergelijke systemen zijn o.a. in zwang bij mediagroepen (o.a. News Corp en New York Times) om hun redactionele vrijheid te vrijwaren en bij technologiebedrijven (o.a. Google, Facebook, Groupon, Zynga) om hun oprichters de kans te bieden de ontwikkeling van hun geesteskind te blijven sturen. A priori lijken dergelijke motieven ook te rechtvaardigen omdat de bedrijven zo kunnen groeien zonder zich al te veel te moeten bekommeren om de kortetermijnlogica die de andere aandeelhouders zouden aanhangen. In werkelijkheid is daar weinig van aan: naast het feit dat aandelen met meervoudig stemrecht vaak minder presteren dan andere, zijn ze ook volatieler en bijgevolg risicovoller.

 

Het feit dat een management alle stakeholders in gelijke mate respecteert en de kleinere aandeelhouders niet beschouwt als pure geldaanbrengers, toont aan dat het zijn taak ernstig neemt. Anders dreig je te ontaarden in almachtige beslissingnemers die hun eigen zin doen en daarbij soms gevaarlijke keuzes maken (ongebreidelde expansie, blind voor de evolutie van concurrenten, enz.). Bij het Franse Lagardère bezit topman Arnaud Lagardère slechts 10% van het kapitaal maar hij heeft wel autonome beslissingsbevoegdheid, ondanks kritiek op zijn beleid. Het aandeel is de voorbije jaren in waarde gehalveerd…

 

Dit betekent niet dat alle aandelen met meervoudig stemrecht geen goede beleggingen zijn. Wie Google of LinkedIn kocht tegen hun introductiekoers, zal zich dat vandaag niet beklagen. Maar als "eenvoudige" aandeelhouder, hebt u er alle baat bij alert te blijven!

 

Deel dit artikel